Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006

Ji?í Luká? - phpRS - 05. 09. 2006 - 26207 přečtení

Dovolte mi, abych jménem odborné poroty a po?adatele této ankety, oficiáln? oznámil výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006.

Je?t? ne? se pustíme do výsledk?, tak bych vám rád p?ipomn?l, ?e i leto?ní ro?ník se skládá ze dvou nezávislých sout??ních kategorií, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativních hledisek. První kategorie (Anketa o nejlep?í phpRS web) je zam??ena na celkové technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie (Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web) hodnotí p?edev?ím atraktivitu a p?ita?livost zpracování webu a výherce ur?uje výsledek ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006" se stal programátorsky orientovaný web "programujte.cz" (sout??ní id 10), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.programujte.cz. Kvalitu tohoto webu ocenila nadpolovi?ní v?t?ina porotc? a programujte.cz tak právem vyhrálo tuto anketu. Musím v?ak jedním dechem dodat, ?e p?i porovnání s druhým webem v po?adí je to velmi t?sné vít?zství a nebýt lichého po?tu porotc?, tak tu máme pat.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006":

Cenu pro výherce v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006

Druhé místo obsadil nemén? kvalitní web "Malý Zálesák B?eclav" (http://www.malyzalesak.cz; sout??ní id 18) a t?etí místo získal vysoko?kolský studentský informa?ní server ?VUT "Student" (http://student.cvut.cz; sout??ní id 101).

Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Vít?zem "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006" se stal ?ánrov? (kultovn?) orientovaný web "potterharry.net" (sout??ní id 115), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.potterharry.net a ve ve?ejném hlasování získal celkem 162 bod?, co? mu zaru?ilo bezkonkuren?ní vít?zství.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006":

Cenu pro výherce v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Na druhém míst? se umístil web "programujte.cz" (http://www.programujte.cz; sout??ní id 10), který získal 63 bod?. T?etí bronzové místo obsadil web "MFantasy" (http://www.mfantasy.org; sout??ní id 20) se 44 body.

Výsledky losování mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Výsledky losovaní výherc? mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006 budou vyhlá?eny v n?kolika málo následujících dnech.

Dal?í informace v?etn? výsledkových listin najdete na stránkách Ankety o nejlep?í phpRS web roku na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

V?em výherc?m gratulujeme k jejich úsp?chu a vzdáváme ?est v?em zú?astn?ným.

P?eji p?íjemný den ...

[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1200 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.