Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Ucelená p?ehlídka IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy

Tisková zpráva - Press - 17. 05. 2005 - 10318 přečtení

P?ehled sou?asných IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy p?iná?í konference a výstava Small Business Solutions (dále jen SBS), která se koná ve dnech 15. - 16. ?ervna 2005 v konferen?ních prostorách pra?ského hotelu Olympik. Smyslem této akce je usnadnit výb?r vhodného IT ?e?ení pro ?iroké spektrum malého a st?edního podnikání.

Za malé a st?ední jsou v?t?inou pova?ovány firmy do 300 zam?stnanc?. SBS je specializovanou akcí s d?razem na kontrakta?ní a akvizi?ní jednání. Náv?t?vu by si tedy nem?li nechat ujít p?edev?ím ti, kdo o nákupu IT technologií rozhodují, aktivn? v oboru p?sobí, nebo sledují z odborného ?i obchodního zájmu sou?asné trendy.

SBS se soust?edí zejména na tyto tématické okruhy: podnikové aplikace a systémy, síťová ?e?ení, informa?ní bezpe?nost a telekomunikace. Ucelenou nabídku ?e?ení pro malé a st?ední podniky p?edstaví spolu se svými technologickými partnery Generální partner SBS spole?nost Hewlett-Packard. Podnikový informa?ní systém SAP Business One, vyvinutý speciáln? pro pot?eby malých a st?edn? velkých firem bude prezentovat firma Popron Systems. ERP systémy p?edstaví Minerva a CCA Group, groupwarová ?e?ení Kerio Technologies a Orange & Green Solutions. Na oblast bezpe?nosti se zam??í zejména firmy PCS Software a AEC. V programu je celá ?ada dal?ích zajímavých p?edná?ek z oblasti síťových ?e?ení, správy firemní webové prezentace, ?ízení lidských zdroj? ?i klasické i IP telefonie.

Kompletní a aktualizované informace o programu konference Small Business Solutions a zú?astn?ných firmách najdete na internetové adrese www.sbsolutions.cz. Na této adrese m??ete také vyu?ít on-line náv?t?vnické registrace s mo?ností rezervace p?edná?ek.

Po?adatelem SBS je spole?nost Exponet, renomovaný organizátor specializovaných akcí v oblasti IT (LinuxExpo, IPTW).

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1070 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.