Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Tag: BODY (aneb znáte své t?lo?)

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 18. 02. 1999 - 11855 přečteníNepochybuji o tom, ?e ka?dý správný WEB programátor ví, z jakých dvou základních ?ástí se skládá struktura HTML dokumentu. - Ano, jsou to: Hlava (HEAD) a t?lo (BODY). (... je?t? p?idat n?jakou tu kon?etinu a máme zase o pár virtuálních lidí navíc. Ale dost ?ertování, v?nujme se tématu.)

Na první pohled se m??e zdát, ?e definice t?chto dvou základních ?ástí je velmi lehká, ne-li banální, av?ak skute?nost je jiná. - Nyní mi ani tak nejde o technologickou ?i spí?e syntaxní správnost, ale o maximální vyu?ití toho, co nám sou?asný standardizovaný HTML jazyk nabízí.

Tak tedy neváhejte a pono?te se spole?n? se mnou do nejtajn?j?ích hlubin definice "t?la" dokumentu, a sice párového tagu <BODY>.

Syntaxe tagu <BODY>:

<BODY  BACKGROUND="url"  BGCOLOR="barva"  TEXT="barva"  LINK="barva"  VLINK="barva"  ALINK="barva"  LEFTMARGIN=n  TOPMARGIN=n  BGPROPERTIES="fixed" >

 • BACKGROUND - cesta (URL adresa + jméno souboru) k obrázku, kterým bude "vytapetováno" (pota?eno) pozadí stránky.
 • BGCOLOR - barva vypl?ující pozadí stránky (m??e být zadána: slovn? ?i hex.).
 • TEXT - definuje základní barvu textu - implicitní barva je ?erná.
 • LINK - ur?uje barvu je?t? nenav?tíveného odkazu - implicitní barva je modrá.
 • VLINK - ur?uje barvu ji? nav?tíveného odkazu - implicitní barvou je sv?tle fialová.
 • ALINK - zadává barvu aktuálního odkazu (= zbarvení odkazu v okam?iku, kdy? na n?j klepnete my?í) - implicitní barvou je ?ervená.
 • LEFTMARGIN - ?íslo, jen? udává, kolik pixel? od levého okraje okna za?íná zobrazení stránky (p?ípadný prázdný prostor/ vzniklá mezera je vypln?na barvou pozadí nebo obrázkem pozadí).
 • TOPMARGIN - ?íslo, které definuje, kolik pixel? od horního okraje okna za?íná zobrazení stránky.
 • BGPROPERTIES="fixed" - fixuje obrázek (definovaný jako pozadí stránky) na pozadí a zp?sobuje tak velmi zajímavý efekt: p?i posunu rolovníkem se pohybuje pouze text, ani? by se pohnul spodní obrázek. Jen p?ipomínám, ?e v implicitním stavu se v?dy obrázek na pozadí roluje soub??n? se stránkou.

Rady, pravidla a tipy:

 1. Obrázek jako pozadí je nadmíru efektivní, ale také p?ece jenom dosti záludný o?í?ek. Musíte si uv?domit, ?e se v ka?dé situaci v?dy skládá celé pozadí stránky z vámi definovaného obrázku, a to i v p?ípad?, ?e okno je v?t?í ?i men?í ne?-li jsou rozm?ry va?eho obrázku.

  V p?ípad?, ?e chcete, aby pozadí va?í stránky vypadalo jako celistvé (byť je slo?eno pouze z jedno opakovaného obrázku), musíte pou?ít tzv. beze?vý obrázek. To jest obrázek, u kterého p?esn? navazuje levá strana na pravou a horní na dolní.

 2. I kdy? je to mo?ná velká móda u super-velkých a hlavn? hojn? nav?t?vovaných WEB server?, tak vám moc nedoporu?uji jakkoli m?nit barvu odkaz?, jeliko? je to hra s ohn? u vyschlého lesa. - 1. jednotlivé barvy v?ech typ? odkaz? jsou standardizované a za?ité u u?ivatel?, tak pro? jim zbyte?n? plést hlavu, 2. v p?ípad?, ?e si tento krok moc dob?e nepromyslíte a vyberete nevhodnou barvovou paletu, tak si m??ete necht?n? sní?it náv?t?vnost va?eho serveru, a o náv?t?vnost p?ece na Internetu jde.
 3. Pozor! Tento atribut BGPROPERTIES="fixed" nepracuje v Netscape Navigatoru.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1037 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.