Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Rozhovor s vít?zem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 04. 10. 2005 - 11838 přečtení

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se stal webzine "pykaso.net", který se aktuáln? nalézá na adrese http://pykaso.net/webzine/.

S úplnými výsledky "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Otázky kladl: Ji?í Luká?
Na otázky odpovídal: Luká? Gergel ? administrátor a autor ?lánk? na webu pykaso.net/webzine/


Stru?né p?edstavení va?í osoby - co d?láte a jaký je vá? vztah k po?íta??m a internetu.

Po?íta? m? doprovází ?ivotem ji? od ranných d?tských let, kdy jsem na platform? Atari vytvá?el své první algoritmy. Od té doby jsem mírn? zestárnul, ale tvorba algoritm? m? baví stále. Mo?ná i proto nyní studuji informatiku na V?. Osobn? pova?uji Internet za neuv??iteln? pru?né médium, jen? mi nabízí nedohledné mo?nosti seberealizace.


Co pro vás znamená vít?zství v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2005"?

Vít?zství v anket? je jakýmsi znamením, ?e má práce není zbyte?ná a p?iná?í ovoce. Mám z toho opravdu radost. Kdy? jsem se p?ihlásil do sout??e, ne?ekal jsem, ?e se m?j webzine umístí na stupních vít?z?. Byla to anketa web? s motorem zna?ky phpRS. To m?j webzine spl?oval a tak jsem ho p?ihlásil.


Kdy jste se poprvé setkal s phpRS redak?ním systémem a co vás na n?m nejvíce zaujalo?

S phpRS pracuji ji? od verze 1.1.0 kdy to byl je?t? pom?rn? neznámý systém, který vyrost v mohutný nástroj pro správu webu. Tehdy jsem v?noval hodn? ?asu jeho úpravám a tak jsem získal celkový p?ehled o systému. Tento p?ehled mi dnes usnad?uje orientaci v kódu, který je opravdu p?ehledný a výborn? okomentovaný. Kdy? u? jsem phpRS tak "d?v?rn?" znal, nebyl d?vod p?echázet na jiný systém. Internet obsahuje nespo?et podobných systém?, ale ?ádný z mnou testovaných nebyl dostate?n? transparentní, aby se hodil pro tvorbu r?znorodých web?.


Co vás p?im?lo k nasazení phpRS systému na vá? web - pykaso.net/webzine/?

Byla to práv? zmi?ovaná transparentnost, která dovoluje pom?rn? snadno vytvo?it pomocí phpRS kvalitní web.


Vá? web oplývá ?adou vlastních speciálních roz?í?ení phpRS systému a na?e ?tená?e by ur?it? zajímalo, nakolik jsou tyto roz?í?ení pracná a jak velký prosp?ch va?emu webu a va?ich ?tená??m p?iná?í.

Nyn?j?í verze phpRS má za sebou dlouhou cestu a je?t? jej dlouhá cesta ?eká. Moje úpravy kódu znamenají jen malé kr??ky vp?ed. Jeliko? se zabývám optimalizací stránek vím, ?e v tomto sm?ru má phpRS je?t? mezery, které se budu sna?it zacelit ve spolupráci s autorem projektu. V?t?ina úprav kódu na mém webzinu je snadná i pro programátora - za?áte?níka. Jednotlivé úpravy se sna?ím postupn? zve?ej?ovat na phpRS: community webu s podrobným návodem. K úsp??nému zvládnutí úprav p?ispívá také ?istota kódu phpRS.


D?kuji vám za rozhovor a gratuluji k vít?zství.

D?kuji a p?eji mnoho úsp?ch? p?i dal?ím vývoji phpRS systému.

[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1169 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.