Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS projekt ? plány a vize 2006/07

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 11. 2006 - 18268 přečtení

Zajímá vás aktuální d?ní kolem phpRS projektu nebo jen pat?íte do rozsáhlé skupiny u?ivatel? redak?ního systému phpRS? Ať tak ?i onak, ur?it? vás pot??í následující ?lánek, který mapuje sou?asné a budoucí plány tohoto úsp??ného ?eského projektu.

Vydání nové verze phpRS v2.8.1 (servisní verze pro phpRS v2.8.0)

Na p?elom listopadu a prosince 2006 je naplánováno vydání nové ? z v?t?í ?ásti pouze servisní ? verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která ponese ozna?ení v2.8.1. Tato verze p?inese p?edev?ím opravy v?ech doposud známých a nahlá?ených chyb v rámci verze 2.8.0. Jako bonus budou samoz?ejm? p?idány i n?které nové zajímavé funkce a vlastnosti (nap?. anti-spamová ochrana komentá??; mo?nost nastavení neviditelné/nep?ístupné rubriky).

Zahájen vývoj nové verze phpRS v3.x.x

Koncem ?íjna 2006 byl oficiáln? zahájen vývoj zcela nové ?ady verzí redak?ního a informa?ního systému phpRS ozna?ené ?íslem t?i. Tato nová ?ada p?inese velké mno?ství zajímavých novinek, mezi které nap?íklad pat?í:
  • Nové, více otev?ené a flexibilní objektové jádro se standardizovaným API rozhraním pro p?ístup k poskytovaným slu?bám.
  • Maximální podpora tvorby a napojení plug-in? (a jiných roz?í?ení) na základní redak?ní systém formou roz?í?ení mno?ství nabízených standardizovaných slu?eb a funkcí ovládaných p?es API rozhraní.
  • Roz?í?ení konfigura?ních mo?ností layout enginu (generátoru vzhledu) o nová nastavení vedoucí ke snadn?j?í a efektivn?j?í úprav? vzhledu generovaných stránek.
P?edpokládané datum vydání nové verze nebylo doposud stanoveno, nicmén? s ohledem na mno?ství plánových zm?n a rozsah inovace nelze o?ekávat datum vydání d?íve ne? v druhé polovin? roku 2007.

Nová projektová dokumentace

Spole?n? s vydáním nové trojkové verze redak?ního systému phpRS se také plánuje vytvo?ení zcela nové komplexn?j?í podoby oficiální dokumentace, která by m?la obsáhnout mnohem více informací souvisejících s redak?ním systémem phpRS a to v?etn? dokumentace v?ech oficiáln? nabízených plug-in?. Sou?ástí této zm?ny bude i p?echod na wiki technologii.

Po?et sta?ení phpRS systému verze 2.6.5 a 2.8.0

Následující graf ukazuje celkový po?et sta?ení redak?ního systému phpRS v2.6.5 a v2.8.0 ke dni 8. listopadu 2006.

Graf - Po?et sta?ení phpRS systému

[Akt. známka: 0,26 / Počet hlasů: 27] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1147 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.