Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

LinuxExpo: IBM, Red Hat, Mozilla i OpenOffice.org 2.0

Tisková zpráva - Press - 05. 04. 2005 - 10278 přečtení

Ve dnech 12. a? 14. dubna 2005, se uskute?ní pátý ro?ník veletrhu LinuxExpo, nejv?t?í st?edoevropské konference a výstavy zam??ené p?edev?ím na opera?ní systém Linux, Open Source software a související témata.

Letos bude LinuxExpo hostit Hotel Olympik v Praze, jeho? reprezentativní prostory poskytují nejen vysoký standard, ale p?inesou i komfortní zázemí konferen?ní ?ásti, na kterou kladou po?adatelé akce stále v?t?í d?raz. V rámci konferen?ního programu shlédnou náv?t?vníci nejen celou ?adu odborných a populariza?ních p?edná?ek, ale budou se moci zú?astnit i n?kolika specializovaných konferencí.

Tajemství strategie spole?nosti IBM ve vztahu k Linuxu a otev?eným standard?m nám poodhalí hned první z konferen?ních blok? v úterý 12.4. Zasv?cené informace se dozvíme p?ímo od specialist? IBM z ?eska i zahrani?í. Linux nezanedbává ani legendární SILICON GRAPHICS. O jeho vyu?ití nejen pro náro?né vizualizace, ale t?eba jako platformu pro budování infrastruktur moderních podnikových ?e?ení budou hovo?it zástupci SILICON GRAPHICS s.r.o. b?hem st?ede?ního konferen?ního programu. Pokud se chcete dozv?d?t více o distribuci Red Hat, ur?it? si nenechte ujít ?tvrte?ní konferenci s názvem "Red Hat - Prost?edí pro Byznys". P?inese ji distributor Red Hat v ?R, firma Servodata.

Z dal?ích prezentovaných distribucí jmenujme nap?íklad Mandrakelinux, zastoupený spole?ností QCM. P?es rostoucí komer?ní specializaci nezapomíná LinuxExpo ani na neziskové a vzd?lávací projekty, které se p?edstaví v rámci Free Linux Zone, p?ipravované ve spolupráci se serverem Linuxsoft. Vydr?íte-li do ?tvrte?ního odpoledne, m??ete být p?ítomni exkluzivní premiéry nové verze populárního kancelá?ského balíku OpenOffice.org 2.0. David Majda z týmu Czilla p?ednese p?edná?ku Mozilla pro vývojá?e, prezentovat se budou také známá ?eská live distribuce Danix, DTP ?e?ení pro Linux aplikace Scribus, databáze Firebird a mnoho dal?ích zajímavých projekt?.

Kompletní p?ehled konferen?ního programu, stejn? jako aktuální a podrobné informace o veletrhu LinuxExpo najdete na internetové adrese www.linuxexpo.cz. Tam se také náv?t?vníci mohou registrovat a získat tak volnou vstupenku na dny pro ve?ejnost, nebo si dokonce rezervovat místa na jednotlivých p?edná?kách.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 984 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.