Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Konference BIST GigaCon

Tisková zpráva - Press - 24. 07. 2006 - 10012 přečtení

Ve dnech 23. a 24. ?íjna 2006 se v pra?ském hotelu Pyramida bude konat konference BIST GigaCon ? Bezpe?nost a poslehlivost informa?ních systém?, organizovana týmem Software-Konferencje.

Konference se zabývá nejnov?j?ími ?e?eními a technologiemi, které zaji?ťují bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systému.

BIST GigaCon 2006 je v ?eské republice nejv?t?ím p?ehledem dostupných prost?edí a nástroj?, které jsou nezbytné k efektivnímu zaji?t?ní bezpe?nosti informa?ních systém?. Pro ú?astnické firmy je místem kontaktu s potenciálním zákazníkem, p?íle?itostí ukázání p?edností a mo?ností promovaných ?e?ení. Ú?astníci mohou srovnat a ocenit nabízené produkty, setkat se a diskutovat s odborníky.

Konference je ur?ena pro u?ivatelé systému a osoby, které rozhodují o koupi a pou?ivání jednotlivých produkt? a ?e?ení, pro odborníky z informati?ní, telekomunika?ní, bankovní, poji?ťovací, logistické, energetické bran?e. Na konferenci je vstup pro ú?astníky zdarma, ale podmínkou ú?asti je registrace.

Témata p?edná?ek:
 • firewall a VPN
 • nástroje bezpe?nostního auditu (skenery), systémy detekce pr?niku
 • software a antivirové systémy
 • software a ?ifrující za?ízení
 • systémy certifikát?, pou?ití elektronických karet
 • servery siťových slu?eb
 • clusterová ?e?ení
 • velkokapacitní za?ízení a systémy archivizace dat
 • bezpe?nost a spolehlivost
 • databáze
 • správa zabezpe?ení
V Polsku se ji? konal VII. ro?ník konference. Ka?dý rok se zú?ast?uje více ne? 1000 osob. Ú?astníci m?li skv?lou p?íle?itost k seznámení se s nejnov?j?í nabídkou produkt? p?edních polských a zahrani?ních firem p?sobicích na trhu IT. Velkým zájmem se t??ily také prezenta?ní stánky firem, ??astníci se mohli konzultovat s zástupci firem. Sponzory konference byly firmy: Check Point, Altkom, Ascomp, Cisco Systems, Computer Associates, Internet Security Systems, HP, Fujitsu Computers Siemens, IBM, Novell, Oracle, Sun Microsystems Softbank a mnoho jiných.

Informace o firm?:

Software-Konferencje Sp. z o.o. je firma, která dodává technické znalosti a informace spojené s IT technologiemi osobám a institucím zabývajícími se informatikou na profesionální bázi. Organizujeme konference s tématikou systémovou, síťovou, programátorskou, obchodní, právní a související s r?znými aspekty bezpe?nosti. Jsou to technické konference, mana?erské nebo ur?ené pro právníky a právní poradce. Jejich spole?ným jmenovatelem je informatika, kolem kterého je vytvá?en program konference ?i seminá??. P?i organizaci konferencí spolupracujeme s vládními organizacemi, firmami a institucemi spojenými s tématem IT, s p?edními informa?ními firmami z celého sv?ta, s poradenskými firmami a kone?n? se skupinou nezávislých specialist? a konzultant?.

UPOZORN?NÍ: P?vodní datum a místo konání konference bylo 9.-10. ?íjna 2006 v hotelu Diplomat. Platné datum a hotel je 23.-24. ?íjna 2006, hotel Pyramida.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1053 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.