Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

GLOSA: Google vs. Microsoft a jiné trapné lapálie

Ji?í Luká? - Informace - 10. 05. 2006 - 10306 přečtení

Jako sv?j oblíbený vyhledáva? pou?ívám www.google.com a v prost?edí OS Windows strávím velkou ?ást svého po?íta?ového ?asu. Na druhou stranu pou?ívám i ?eský portál www.seznam.cz a opera?ní systém Linux. Multimediální soubory v?t?inou p?ehrávám p?es WinAmpa a takto bych mohl pokra?ovat asi je?t? hodn? dlouho. ? A pro? vám to vlastn? ?íkám?

Proto?e mám mo?nost volby a takto mi to vyhovuje.

A te? mi vysv?tlete, pro? existují kauzy "OS Windows + p?edinstalovaný multimediální p?ehráva? Windows Media Player" a "Internet Explorer 7 + p?ednastavená vyhledávací slu?by Windows Live Search".

Já to osobn? nechápu a jediné rozumné vysv?tlení, které m? napadá, je snaha o zviditeln?ní jedinc?, spole?ností ?i organizací, které se v t?chto kauzách anga?ují.

Mo?ná si klepete na ?elo a ?íkáte si, ?e jsem hloupý. ? V?dyť je to p?eci absolutn? jasné. Jde o monopol a monopolní chování, které je nutné potla?it!

No; fráze je to hezká, ale podle mého názoru v t?chto p?ípadech absolutn? lichá.

Opravdu si myslíte, ?e v dne?ní informa?ní a multimediální dob? m??e existovat n?jaký (opera?ní) systém bez multimediálního p?ehráva?e, který zvládne p?ehrát ? pokud mo?no - v?echny typy multimediálních dat? Nebo ?e kvalita internetového vyhledáva?e stojí na p?ednastavené volb? u polí?ka rychlé vyhledávání u tohoto ?i onoho prohlí?e?e?

Já tedy ne a jsem docela na?tvaný, ?e vrcholné orgány EU se rad?ji zabývají t?mito absurditami na místo toho, aby ?e?ili otázky tipu "reforma zem?d?lské politiky EU, energetická krize nebo konkurence schopnost EU v??i zbytku sv?ta".

A? nás ekonomicky p?eválcuje miliarda ?í?an? (p?ehrávajících si své audio-video soubory p?es Windows Media Player :-)), tak snad kone?n? pochopíme, ?e existují v?ci d?le?ité a ned?le?ité a ?e ob?as je dobré ?e?it pouze ty d?le?ité v?ci.

Je?t? taková malá úvaha: "Kolikpak asi zpravodajských portál? své vlastní vyhledávání pou?ívá k vyhledávání v konkuren?ních portálech?"

Záv?rem bych rád zd?raznil, ?e tato glosa není o zna?kách a jednotlivých firmách, ale o tom, ?e lidé nejsou stádo ovcí, ale svébytní jedinci a ?e p?i rozhodování by se m?l pou?ívat rozum.

[Akt. známka: 0,05 / Počet hlasů: 19] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1187 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.