Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Platforma Microsoft je nyní 3x výkonn?j?í ne? Oracle/UNIX

Tisková zpráva - Press - 30. 03. 2001 - 6690 přečteníProdukty Microsoft® SQL Server? 2000 Enterprise Edition a Windows® 2000 Datacenter Server s middlewarem COM+ prokázaly nejv?t?í dostupnou ?kálovatelnost a výkonnost v obchodních databázov? orientovaných aplikacích. Svým výkonem ji? p?ekonávají nejv?t?í konkuren?ní opera?ní systémy UNIX s databází Oracle více ne? t?ikrát! Testovaný clusterový systém byl zalo?en na serverech IBM xSeries 370 s procesory Intel Pentium III Xeon s diskovým polem 116 TB a dosáhl 688 220 transakcí za minutu. Tento výsledek je nejvy??í TPC-C hodnotou, která kdy byla dosa?ena. Uvedení na trh se plánuje na 31. kv?tna 2001.

TPC - Transaction Processing Performace Council,
http://www.tpc.org/, je nezisková organizace, která ji? více ne? deset let definuje opakovatelné, objektivní, ve?ejné a v praxi ov??itelné testy databázových systém? a zárove? publikuje jejich testovaný výkon.
Výsledky oficiálních benchmarkových test? TPC-C naleznete na adrese http://www.tpc.org/tpcc/ a to v?etn? detailního popisu (639 stran) vý?e uvedeného testu. V praxi jsou men?í podobná distribuovaná clusterová ?e?ení ji? b??n? nasazována, p?íkladem m??e být jedna z nejv?t?ích databází na internetu - Microsoft Terraserver, který je na adrese:
http://terraserver.homeadvisor.msn.com/.

Poznámka:
Výkon systém? ov??ují i jednotliví dodavatelé pr?myslových aplikací (blí?e na adrese
http://www.microsoft.com/sql/worldrecord/). V testech firmy SAP dosahuje Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition na jediném databázovém 24-procesorovém Unisys e@action Enterprise Server ES7000 Windows 2000 Datacenter Serveru výkonu 14 400 soub??ných SD u?ivatel? mySAP.com. Tento výkon pln? odpovídá vysokým nárok?m ?kálovatelnosti podnikových ?e?ení nové generace typu mySAP.com nasazované nejv?t?ími globálními organizacemi.

Kontakty:
E-mail: msczech@microsoft.com
Fax: 02/611 97 100

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.