Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

HTML Helpík

Vno?ení a odsazení odstavce

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 07. 07. 1999 - 16286 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Kódování HTML stránky

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 11. 03. 1999 - 20584 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 956 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Tabulka p?eddefinovaných znak?

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 01. 03. 1999 - 12112 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Tabulka pojmenovaných barev

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 21. 02. 1999 - 13342 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Tag: BODY (aneb znáte své t?lo?)

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 18. 02. 1999 - 11932 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 1037 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Odd?lovací a ozdobné ?áry

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 18. 01. 1999 - 17416 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 1119 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Rotující text

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 12. 01. 1999 - 15180 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 1021 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Základní formy úpravy textu

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 08. 12. 1998 - 13206 přečtení

P?edstavte si, ?e by se ka?dá WWW stránka na Internetu skládala pouze z textu, a to je?t? nerozd?leného do odstavc?. Nadpisy by se nikterak neodli?ovaly a neexistovala by zde ani ?ádná mo?nost barevného zvýrazn?ní!

Hr?za!!! Ten zmatek a chaos, který by na Internetu nastal. Najít v takto koncipovaném informa?ním médiu jakoukoli zprávu by bylo nad lidské síly. Snad jen vyhledávací "engine"-y by nám pomohly!


Celý článek... | Počet komentářů: 1106 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Bublinková nápov?da

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 07. 11. 1998 - 13559 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Seznamy

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 05. 11. 1998 - 12232 přečtení

Myslím si, ?e nám HTLM jazyk v oblasti tvorby seznam? a vý?t? poskytuje velmi bohaté zázemí. Mezi základní dostupné varianty pat?í: ne?íselný seznam, ?íselný seznam a pojmový nebo defini?ní seznam. Dal?í bezesporu p?íjemnou vlastností je mo?nost zm?ny typu konstantního nastavení ?íselné, nebo ne?íselné formy odrá?ky. Nap?. u ?íselného seznamu lze arabské ?íslování jednotlivých bod? zm?nit na ?eckou formu ?íslování seznamu, atd.

Celý článek... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Dokonalý layout va?í stránky & Tvorba tabulek

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 31. 10. 1998 - 17288 přečtení

Dokonalého layoutu (= dokonale uspo?ádané rozvr?ení a vyu?ití v?ech ploch na va?í web-stránce, stránka je p?ehledná a p?sobivá) na va?ich WWW stránkách m??ete dosáhnout r?znými zp?soby. Mezi nejpou?ívan?j?í metody bezesporu pat?í: tabulková - stránka jako jedna velká tabulka, obrázkové mapy, rámová - tzv. frames, atd.

Celý článek... | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

Formulá?

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 09. 09. 1998 - 13802 přečtení

Tvorba formulá?? ji? pat?í k pom?rn? vysp?lé ?ástí HTML jazyka a zprost?edkovává nám mo?nost v?t?i interakce na u?ivatelské podm?ty.

Celý článek... | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

HTML Helpík

E-mail odkaz

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 06. 09. 1998 - 16518 přečtení

Nevíte jak se ve své stránce odkázat na e-mailovou adresu, a to tak, aby po její aktivaci intenetovský prohlí?e? nabídl tento dopis k vypln?ní a odeslání? Chcete, aby se vyplnil i p?edm?t správy a adresáti kopií? ANO! Tak jste na správném míst?.

Celý článek... | Počet komentářů: 1051 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.