Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 100 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Informace

Váno?ní a novoro?ní p?ání 2006

Ji?í Luká? - Informace - 22. 12. 2006 - 22594 přečtení

Vá?ení ?tená?i a p?íznivci phpRS projektu, jménem redakce Super Sv?ta a phpRS vývojového týmu bych vám rád pop?ál ?ťastné a veselé pro?ití váno?ních svátk?, hodn? dárk? pod strome?kem a úsp??ný nový rok 2007.

Celý článek... | Počet komentářů: 1075 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

ChceteZmenu.cz ? Motoristé proti ?ikan?

Tisková zpráva - Informace - 08. 07. 2006 - 15067 přečtení

Tisková zpráva portálu ChceteZmenu.cz - Motoristé mají portál proti ?ikan? a skrytému zdan?ní; brzy p?ibude ob?anské sdru?ení.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 78 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

GLOSA: Google vs. Microsoft a jiné trapné lapálie

Ji?í Luká? - Informace - 10. 05. 2006 - 10211 přečtení

Jako sv?j oblíbený vyhledáva? pou?ívám www.google.com a v prost?edí OS Windows strávím velkou ?ást svého po?íta?ového ?asu. Na druhou stranu pou?ívám i ?eský portál www.seznam.cz a opera?ní systém Linux. Multimediální soubory v?t?inou p?ehrávám p?es WinAmpa a takto bych mohl pokra?ovat asi je?t? hodn? dlouho. ? A pro? vám to vlastn? ?íkám?

Celý článek... | Počet komentářů: 1187 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

O?iveno: ADSL a datové limity!

Ji?í Luká? - Informace - 05. 04. 2006 - 11526 přečtení

Po nekone?ných m?sících klidu prob?hla po?átkem leto?ní roku v oblasti ADSL slu?eb taková "malá revoluce (nebo evoluce)", jejím? výsledkem bylo razantní navý?ení standardn? nabízených rychlostí ADSL slu?eb a? na 4 Mb/s. Dal?ím pozitivním výsledkem této zm?ny je i náhlá cenová dostupnost 2 Mb varianty pro ?irokou ve?ejnost, která tak poprvé získává reálnou mo?nost ochutnat multimediální stránku Internetu.

Nicmén? jak u? to tak bývá, ka?dá v?c má sv?j líc a rub a ani tato "revoluce" není ?ádnou výjimkou. Mo?ná u m? tentokrát zbyte?n? p?evá?il pesimistický pohled na celou v?c, ale nemohu jinak, ne? si "po dvou letech" (viz. m?j star?í ?lánek "Internet a datové limity") op?t povzdychnout nad existencí datových limit?.

Celý článek... | Počet komentářů: 1088 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Kde se nau?it PHP jazyk

Ji?í Luká? - Informace - 04. 01. 2006 - 36894 přečtení

"Kde se nau?it PHP jazyk," je otázka, která trápí nejednoho za?ínajícího webového programátora a najít na ni uspokojivou odpov?? není v?bec jednoduché. Doba, kdybych vám bez váhání poradil knihu "PHP ? tvorba interaktivních internetových aplikací" od Jirky Koska, je toti? nenávratn? pry? (spolu s PHP verzí ?íslo 3) a v dne?ní záplav? knih a informa?ních materiál? o PHP se skute?n? orientuje asi jen málo kdo (nemluv? o za?ínajících programátorech).

Celý článek... | Počet komentářů: 991 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

?ťastné a veselé pro?ití váno?ních svátk? 2005

Ji?í Luká? - Informace - 23. 12. 2005 - 11668 přečtení

Jménem celé redakce Super Sv?ta a vývojového týmu phpRS projektu bych vám rád pop?ál ?ťastné a veselé pro?ití váno?ních svátk? a úsp??ný nový rok 2006.

Zárove? bych vám rád také pod?koval za va?i p?íze?, kterou nám neustále projevujete a vyslovil p?ání, aby tato na?e úsp??ná symbióza pokra?ovala i nadále v novém nastávajícím roce 2006.

PS: Sou?ástí ?lánku je i souhrnná statistika sta?ení posledních p?ti verzí phpRS systému.

Celý článek... | Počet komentářů: 1128 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Co je to redak?ní systém?

Ji?í Luká? - Informace - 05. 05. 2005 - 32647 přečtení

Chcete si na webu z?ídit vlastní informa?ní server nebo firemní prezentaci a nevíte jak na to? Nevadí, Internet vám poradí. A co radí? "Pou?ijte n?který z dostupných redak?ních systém? a máte vyhráno!" Prosté a efektivní. ? Ov?em má to jeden "há?ek". Víte v?bec co je to ten "redak?ní systém" (n?kdy té? ozna?ovaný jako: publika?ní systém nebo Content Management System)? Já ano! A co vy??

Celý článek... | Počet komentářů: 338 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

?ťastné a veselé Vánoce 2004

Ji?í Luká? - Informace - 22. 12. 2004 - 10413 přečtení

Vá?ení ?tená?i a p?íznivci Super Sv?ta a phpRS projektu, dovolte mi, abych vám jménem celé redakce Super Sv?ta a vývojového týmu phpRS systému pod?koval za va?i d?v?ru v na?i práci a schopnosti v roce 2004 a pop?ál vám krásné pro?ití váno?ních svátku a ?ťastný nový rok 2005.

Jako malý váno?ní dárek vám nabízím pohled pod pokli?ku aktuáln? probíhajícího vývoje nové verze redak?ního a informa?ního systému phpRS.

Celý článek... | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Super Sv?t oslavil své ?esté narozeniny!

Ji?í Luká? - Informace - 19. 09. 2004 - 11237 přečtení

6. zá?í 2004 oslavil Super Sv?t své ?esté narozeniny a tak m? napadlo, ?e by mo?ná p?i?el vhod men?í ?lánek popisují vývoj tohoto ?eského webzinu.

Celý článek... | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?

Ji?í Luká? - Informace - 15. 07. 2004 - 44716 přečtení

Líbí se vám p?edstava vyu?ívání redak?ního systému, ale nejste si zcela jisti, zda se hodí pro ?e?ení va?eho problému? Odpov?? na tuto otázku a jí podobné naleznete v tomto ?lánku, který se zabývá vyu?itelností redak?ních systém?.

Celý článek... | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Internet a datové limity

Ji?í Luká? - Informace - 26. 04. 2004 - 17268 přečtení

Poslední m??ení reáln? dosahovaných rychlostí u poskytovatel? tzv. "vysokorychlostního Internetu" zrealizovaná v únoru a b?eznu jednozna?n? ukazují, ?e rychlost p?ipojení k Internetu p?estává být pal?ivým problémem a na?e pozornost se tak logicky p?esouvá k jiným o?ehav?j?ím otázkám.

Jednou z aktuáln? problematickým otázek je uplatn?ní a vý?e tzv. "datových limit?", které mohou významn? ovlivnit kvalitu vámi odebírané slu?by.

Celý článek... | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

ADSL: rychlík nebo osobák?

Ji?í Luká? - Informace - 28. 12. 2003 - 11335 přečtení

ADSL je moderní a velmi zajímavá technologie, která m?la p?inést ?iroké ve?ejnosti rychlý a kvalitní Internet za rozumnou cenu. - Pokud pominu rozdílné p?edstavy v?ech zainteresovaných stran o pojmu "rozumná cena", zbývá tu ji? jen otázka kvality a rychlosti, která se v?ak zdá být obzvlá?t? u ?eského ADSL velkou neznámou.

Celý článek... | Počet komentářů: 967 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Váno?ní a novoro?ní p?ání

Ji?í Luká? - Informace - 23. 12. 2003 - 19353 přečtení

Krásné svátky váno?ní
p?knou cestu p?lno?ní
pod strome?kem dárk? dosti
pozor v?ak na rybí kosti.
Na Silvestra pevný krok
a pak ?ťastný nový rok
vám p?eje ...

... redakce Super Sv?ta a phpRS vývojový tým.

Celý článek... | Počet komentářů: 1062 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Osobní zku?enost s ADSL

Ji?í Luká? - Informace - 17. 10. 2003 - 12801 přečtení

Zhruba p?ed m?sícem se mi naskytla mo?nost osobn? se zú?astnit celého procesu z?ízení p?ístupu k ADSL slu?b? objednané u spole?nosti Tiscali a tak jsem neváhal a v?e jsem si pe?liv? zaznamenal, abych vás mohl o této mé první osobní zku?enosti s ADSL technologií d?kladn? informovat.

P?edem podotýkám, ?e se nejedná o ?ádnou úvahu na téma pom?r cena/výkon nebo jak kvalitní slu?by nám ?eský Telecom nabízí.

Celý článek... | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

?tastný nový rok 2003

Ji?í Luká? - Informace - 31. 12. 2002 - 10162 přečtení

Dárek

Týden uplynul jako voda a o slovo se hlásí Silvestr a sním spojené "radovánky"!

Dovolte mi, abych vám touto cestou, je?t? p?ed za?átkem v?ech plánovaných oslav, pop?ál hodn? ?t?stí a zdraví v novém roce 2003 a vyjád?il nad?ji, ?e se zde, tedy na t?chto stránkách, op?t brzy setkáme a budeme spole?n? pokra?ovat v rozd?lané práci.

Za v?echny p?íznivce projektu phpRS a ?asopis Super Sv?t, Ji?í Luká?

PS: Ní?e v ?lánku najdete odkaz na novoro?ní p?ekvapení!

Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.