Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 08. 2007 - 38309 přečtení

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 je ji? minulostí a zbyla pouze poslední, ov?em o to více milá, povinnost a sice oficiální vyhlá?ení výsledk? leto?ního, v po?adí ji? ?tvrtého, ro?níku. Dop?edu pouze prozradím, ?e leto?ní souboj o první p?í?ky byl opravdu vyrovnaný a rozhodoval ka?dý hlas.

Celý článek... | Počet komentářů: 1285 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Léto ve znamení Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Milan Reinberk - phpRS - 22. 07. 2007 - 23892 přečtení

Dal?í rok utekl jako voda a je tu op?t léto a s ním i na?e tradi?ní Anketa o nejlep?í phpRS web roku, která letos vstupuje do svého ?tvrtého d?jství. Jako ka?dý rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep?ích web? vytvo?ených pomocí phpRS systému a samoz?ejm? i na hodnotné ceny, které v?nuje firma Zoner software, s.r.o., generální sponzor na?í ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 má dal?ího nového partnera

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 06. 2007 - 20369 přečtení

Po?adatel Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007 phpRS projekt a IT portál Programujte.com s radostí oznamují, ?e se dohodli na uzav?ení oficiální mediální a sponzorské spolupráce na realizaci a propagaci leto?ního a budoucích ro?ník? Ankety o nejlep?í phpRS web.

Celý článek... | Počet komentářů: 199 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Léto ve znamení Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Ji?í Luká? - phpRS - 21. 06. 2007 - 21457 přečtení

Dal?í rok utekl jako voda a je tu op?t léto a s ním i na?e tradi?ní Anketa o nejlep?í phpRS web roku, která letos vstupuje do svého ?tvrtého d?jství. Jako ka?dý rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep?ích web? vytvo?ených pomocí phpRS systému a samoz?ejm? i na hodnotné ceny, které v?nuje firma Zoner software, s.r.o., generální sponzor na?í ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 289 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.8.1

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 01. 2007 - 25239 přečtení

10. ledna 2007 byla oficiáln? uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která nese ozna?ení 2.8.1. Jak ji? samotná ?íselná hodnota nazna?uje, nejde o ?ádnou zlomovou verzi, ale i tak obsahuje ?adu zajímavých novinek a úprav, které stojí za p?echod na tuto novou verzi. Asi nejd?le?it?j?í novinkou je integrace oficiální ochrany proti komentá?ovému spamu do ?lánkového komentá?ového subsystému. Dal?í podrobné informace o phpRS verze 2.8.1 najdete v tomto ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 1190 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS projekt ? plány a vize 2006/07

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 11. 2006 - 18269 přečtení

Zajímá vás aktuální d?ní kolem phpRS projektu nebo jen pat?íte do rozsáhlé skupiny u?ivatel? redak?ního systému phpRS? Ať tak ?i onak, ur?it? vás pot??í následující ?lánek, který mapuje sou?asné a budoucí plány tohoto úsp??ného ?eského projektu.

Celý článek... | Počet komentářů: 1147 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS anketa 2006 aneb jak to vidí Ji?í Luká?

Ji?í Luká? - phpRS - 03. 10. 2006 - 16423 přečtení

Emoce, nap?tí a spousta kvalitních web?. I tak by se dal charakterizovat leto?ní t?etí ro?ník Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006. - Oficiální výsledky ji? známe a tak nezbývá nic jiného, ne? zvolat: "Sláva vít?z?m, ?est pora?eným!" Pokud vás v?ak zajímá i n?co málo informací ze zákulisí, tak vám zde nyní nabízím svou soukromou p?edstavu o finálních výsledcích leto?ního ro?níku.

Celý článek... | Počet komentářů: 1106 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006

Ji?í Luká? - phpRS - 05. 09. 2006 - 26088 přečtení

Dovolte mi, abych jménem odborné poroty a po?adatele této ankety, oficiáln? oznámil výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006.

Celý článek... | Počet komentářů: 1200 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006: Hlasujte a vyhrajte!

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 07. 2006 - 14995 přečtení

Máte rádi Internet? Pokud ano, tak neváhejte a hlasujte v na?í Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2006 a vyhrajte jednu z atraktivních cen, které v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor ankety.

Hlasovací kolo za?íná 29. ?ervence 2006 a kon?í 19. srpna 2006.

Celý článek... | Počet komentářů: 111 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

T?etí ro?ník Ankety o nejlep?í phpRS web roku je zde ... neváhejte a zú?astn?te se!

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 06. 2006 - 15406 přečtení

Dal?í rok uplynul jako voda a je zde op?t konec ?ervna a s ním spojená Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006. Zú?astnit se m??e ka?dý tv?rce webových stránek, který pro výstavbu svého webu pou?il redak?ní systém phpRS a spl?uje pravidla ankety (viz. ní?e).

Tak jako loni, i letos, jsme pro vás ve spolupráci s generálním sponzorem této ankety, firmou ZONER software, s.r.o., p?ipravili ?adu atraktivních cen, o které se vyplatí sout??it! Tak?e neváhejte a zú?astn?te se!!!

Celý článek... | Počet komentářů: 1156 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 02. 2006 - 26869 přečtení

A je to tu! Dnes - 25. února 2006 - mám tu ?est, oficiáln? vám p?edstavit novou verzi redak?ního a informa?ního systému phpRS s po?adovým ?íslem 2.8.0. Tato nová verze p?iná?í ?adu novinek, mezi které nap?íklad pat?í zcela nový ?tená?ský p?ístupový management nebo zna?n? inovovaný reklamní subsystém. Pomyslnou t?e?ni?kou na dortu je zcela jist? nový výchozí layout, který v?em u?ivatel?m phpRS systému dostate?n? prezentuje velkou grafickou svobodu, kterou vám tento systém poskytuje.

Celý článek... | Počet komentářů: 2903 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

2. BETAVERZE: phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 20. 01. 2006 - 15345 přečtení

Vývojové práce na nové verzi phpRS systému ?íslo 2.8.0 jsou tém?? u konce a já vám zde nyní nabízím poslední dostupnou ve?ejnou kompilaci ozna?enou jako phpRS v2.8.0 druhá betaverze.

Tak?e neváhejte a testujte!

Celý článek... | Počet komentářů: 109 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

1. BETAVERZE: phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 18. 12. 2005 - 15360 přečtení

Nem??ete se do?kat svých váno?ních dáre?k? nebo si naopak chcete odpo?inout od jejich shán?ní? Ať tak ?i onak, phpRS projekt si pro vás p?ipravil jeden dárek s p?edstihem. - Dovolte mi, abych vám p?edstavil první ve?ejnou betaverzi práv? dokon?ované nové verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.8.0.

A co nového p?iná?í? Je toho více ne? dost a troufám si tvrdit, ?e ka?dý si p?ijde na své! Tak?e neváhejte a testujte. ?ťastné a veselé!

Celý článek... | Počet komentářů: 1167 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

PREVIEW: phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 15. 11. 2005 - 24129 přečtení

T??íte se na novou verzi phpRS systému nebo vás jen zajímá, co nového p?iná?í? Pokud jste si odpov?d?li alespo? na jednu otázku "ano", tak je tento ?lánek ur?en práv? vám, proto?e p?iná?í nej?erstv?j?í informace z vývojové dílny phpRS projektu.

Celý článek... | Počet komentářů: 1287 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS anketa 2005 aneb jak to vidí Ji?í Luká?

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 08. 2005 - 17400 přečtení

Ka?dá anketa je tém?? v?dy do zna?né míry velmi subjektivní zále?itost a proto se nelze divit, ?e ihned po oznámení výsledk? se rozpoutá velká diskuze o jejich (ne)správnosti. Osobn? proti této diskuzi nic nemám a dá se ?íci, ?e ji i do zna?né míry podporuji. ? "Kdy? u? nic jiného, tak se alespo? se dozvíte, komu se co líbí nebo co pova?uje za d?le?ité."

Jako ?len sedmi?lenné odborné poroty, která rozhodovala o vít?zi Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005, vám zde nyní nabízím svou p?edstavu o nejlep?ích p?ti phpRS webech, které se zú?astnili této ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 1147 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.