Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 31 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-31 |
Jak na to?

Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (2. ?as)

?t?ná?i - Jak na to? - 09. 10. 2004 - 15017 přečtení

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dos, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?i tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetli jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klás dôraz na jeho databázovú ?as, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

Celý článek... | Počet komentářů: 1115 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (1. ?as)

?t?ná?i - Jak na to? - 08. 10. 2004 - 14881 přečtení

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dos, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?i tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetli jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klás dôraz na jeho databázovú ?as, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Je?t? jednou na téma "Jak na phpRS" ve Windows

Jaroslav Vá?a - Jak na to? - 06. 03. 2004 - 47520 přečtení

Se zájmem jsem si p?e?etl ?lánek "?ty?i problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2."... ?lánek velice dobrý a pou?ný...
Máte-li ale problém, jak "phphome" rozb?hnout, v??te, ?e instalace jednotlivých balí?k? je velice jednoduchá. Sta?í si postahovat aktuální verze MySQL, PHP a Apache a dát se do instalace...
Budu popisovat instalaci pro lokální pou?ití. Pokud máte stroj na internetu a jste zku?ený administrátor, tohle snad rad?ji ani ne?t?te... Není to nic pro Vás. Za p?ípadné ?kody na Va?em zdraví neru?ím :-))

Celý článek... | Počet komentářů: 38 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

?ty?i problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2.

?t?ná?i - Jak na to? - 02. 03. 2004 - 42700 přečtení

Popis a návod na ?e?ení ?ty? problém? souvisejících s rozchozením phphome full 2.3.2. a následnou instalací phpRS systému.

Celý článek... | Počet komentářů: 149 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Jak ve Windows nainstalovat Apache a PHP, 1. díl

Ji?í Luká? - Jak na to? - 15. 01. 2002 - 24635 přečtení

Tento ?lánek je ur?en v?em "zv?davc?m" a "za?ínajícím PHP programátor?m", kte?í mají dostatek nad?ení, ale chybí jim pot?ebné znalosti k tomu, aby si sami "bez cizí pomoci" dokázali ve Windows nainstalovat n?jaký vhodný HTTP server.

Celý článek... | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Paint Shop Pro 5.01 (II.)

Ji?í Luká? - Jak na to? - 02. 09. 1999 - 11010 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Paint Shop Pro 5.01

Ji?í Luká? - Jak na to? - 30. 08. 1999 - 12367 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jak na to?

Jak vytvá?et Internet grafiku

Ji?í Luká? - Jak na to? - 23. 08. 1999 - 12014 přečtení

"Akademický Internet" je mrtev, a ?ije pln? komer?ní a tentokrát v?em lidem p?ístupný Internet. To? hleslo dne?ního informacemi p?esyceného sv?ta. S touto nelehkou prom?nou celosv?tové sít? sítí se v?ak nezm?nilo pouze spektrum u?ivatel? a organizací ?i spole?ností p?sobících na tomto informa?ním médiu, ale do?lo i k dosti zna?nému posunu priorit v druhu a prezentaci ?í?ených informací. Nyní ji? Internet neobsahuje pouze strohé, nebarevné a nijak zvlá?t? upravené texty v?nující se n?jakému vysoce v?deckému bádání, ale barevné (a? "?ivé") prezentace s mno?stvím obrázk?, zvuk?, typ? písma a nápaditými fígly, jen? celý dojem je?t? umoc?ují!

Celý článek... | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-31 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?astný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.