Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 83 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |
Press

Zveme Vás na Databázový sv?t 2008

Tisková zpráva - Press - 30. 10. 2008 - 26915 přečtení

?estý ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 13. listopadu 2008. Nosným tématem jsou aktuální trendy v databázích. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1342 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Den proti spamu 7. listopad 2007

Tisková zpráva - Press - 03. 11. 2007 - 25902 přečtení

Blog Canik.cz ve spolupráci s ?eským antispamovým portálem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 první ?eský Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj svému spammerovi! - má upozornit na alarmující stav v oblasti elektronické komunikace. Byl-li vám v posledním roce zaslán ?eský spam (tj. nevy?ádaná zpráva), m??ete v rámci této iniciativy spojit své síly s dal?ími a (1) osobn? oslovit svého ?eského spammera a (2) zapojit se do ve?ejné diskuze na toto téma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1278 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Zveme vás na Databázový sv?t 2007

Tisková zpráva - Press - 02. 11. 2007 - 24935 přečtení

Leto?ní ? v po?adí ji? pátý ? ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosným tématem je Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1276 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006

Tisková zpráva - Press - 04. 12. 2006 - 10939 přečtení

Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t slavnostn? vyhlásil výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006. Stalo se tak poslední listopadový den na konferenci Databázový sv?t 2006 po?ádané spolu s Centrem pro výzkum informa?ních systém?. Podobn? jako v p?edchozích letech byla i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1170 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Nejdra??í po?íta?ová my? na sv?t? poprvé v ?esku

Tisková zpráva - Press - 15. 11. 2006 - 18965 přečtení

Exkluzivní diamantovou PC my? ur?enou spí?e VIP celebritám ne? klasickým fand?m internetového surfování p?edstavuje poprvé v ?eské republice spole?nost Kangaroo Communications s.r.o.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1155 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Zveme vás na Databázový sv?t 2006

Tisková zpráva - Press - 10. 11. 2006 - 9714 přečtení

Leto?ní ? v po?adí ji? ?tvrtý ? ro?ník p?ední ?eské databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 30. listopadu. Databázový sv?t 2006 jsme zam??ili na téma Od transak?ního po analytické zpracování. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1128 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Databázový sv?t oznámil nominace pro Databázový produkt roku

Tisková zpráva - Press - 03. 10. 2006 - 9344 přečtení

O sedm nominací na presti?ní ?eské ceny se pod?lila ?estice firem.

Brno, 3.10.2006 ? Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t dnes oznámil redak?ní nominace pro 6. ro?ník sout??e Databázový produkt roku. Podobn? jako v p?edchozích letech je i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1196 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Konference BIST GigaCon

Tisková zpráva - Press - 24. 07. 2006 - 9920 přečtení

Ve dnech 23. a 24. ?íjna 2006 se v pra?ském hotelu Pyramida bude konat konference BIST GigaCon ? Bezpe?nost a poslehlivost informa?ních systém?, organizovana týmem Software-Konferencje.

Konference se zabývá nejnov?j?ími ?e?eními a technologiemi, které zaji?ťují bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systému.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1053 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Konference Databázový sv?t 2005

Tisková zpráva - Press - 10. 11. 2005 - 10003 přečtení

1. prosince 2005 prob?hne t?etí ro?ník nejvýznamn?j?í ?ist? databázové konference v ?eské republice ? Databázový sv?t 2005. Nosným tématem leto?ního ro?níku jsou moderní databázové architektury.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1049 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Intentia Opportunity Analyzer - m??ení návratnosti IT investic

Tisková zpráva - Press - 02. 11. 2005 - 10909 přečtení

Plánovací software umo?ní výrobc?m spo?ítat m??itelnou návratnost (ROI) IT investic je?t? p?ed jejich realizací.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 974 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

IP Telephony Workshop - ?iroká nabídka produkt? pro IP telefonii

Tisková zpráva - Press - 05. 09. 2005 - 10053 přečtení

IP Telephony Workshop (IPTW), nejv?t?í odborná akce o IP telefonii, p?edstaví ji? podruhé ?irokou nabídku produkt? a slu?eb.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

V?e, co pot?ebujete k podnikání, a báli jste se zeptat

Tisková zpráva - Press - 08. 06. 2005 - 10755 přečtení

Netradi?n? zam??ená, ale o to zajímav?j?í a u?ite?ná p?ehlídka informa?ních technologií prob?hne 15. - 16. ?ervna v hotelu Olympik v Praze. Název "Small Business Solutions" (dále SBS) napovídá, ?e p?jde o p?ehled ?e?ení ur?ených drobnému a st?ednímu podnikání. Na rozdíl od jiných odborných konferencí není SBS ohrani?eno oborov? ?i produktov?, ale pokrývá ?irokou oblast pot?eb klienta a zákazníka z ?ad malých a st?edních firem.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1021 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Ucelená p?ehlídka IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy

Tisková zpráva - Press - 17. 05. 2005 - 10319 přečtení

P?ehled sou?asných IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy p?iná?í konference a výstava Small Business Solutions (dále jen SBS), která se koná ve dnech 15. - 16. ?ervna 2005 v konferen?ních prostorách pra?ského hotelu Olympik. Smyslem této akce je usnadnit výb?r vhodného IT ?e?ení pro ?iroké spektrum malého a st?edního podnikání.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1070 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

LinuxExpo: IBM, Red Hat, Mozilla i OpenOffice.org 2.0

Tisková zpráva - Press - 05. 04. 2005 - 10281 přečtení

Ve dnech 12. a? 14. dubna 2005, se uskute?ní pátý ro?ník veletrhu LinuxExpo, nejv?t?í st?edoevropské konference a výstavy zam??ené p?edev?ím na opera?ní systém Linux, Open Source software a související témata.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 984 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Game Developers Session 2005

Tisková zpráva - Press - 07. 03. 2005 - 10271 přečtení

Olomouc, 3. b?ezna 2005 - provozovatelé serveru ?eskéHry.cz, olomoucké týmy Ignitron a PUPworX, si vám dovolují oznámit, ?e ve dnech 18. - 20. b?ezna 2005 prob?hne ji? t?etí ro?ník akce nazvané Game Developers Session.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1122 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.