Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 19 nalezených)

| 0-15 | 15-19 |
Zajímavosti

Malé velké drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 21. 12. 2007 - 31988 přečtení

GSM telefon je super v?c a musím se p?iznat, ?e si ji? nedoká?i sv?j ?ivot bez téhle malé mluvící a ob?as i vibrující krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p?íli? dot?rný, ale celkové klady jednozna?n? p?evy?ují.

Nedávno jsem v?ak p?i dobíjení svého kreditu narazil na takové problémy, ?e jsem byl v jednu chvíli rozhodnut "celé tohle na?e báje?né partnerství rozcupovat na kousky" a vrátit se do prav?ku; tedy k pevné lince.

Celý článek... | Počet komentářů: 229 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Malé velké drobnosti - Snadné jako facka

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 20. 10. 2007 - 24497 přečtení

P?edem upozor?uji, ?e následující ?lánek je ur?en p?edev?ím k pobavení a nemá ?ádný hlub?í smysl. Pokud hledáte n?jakou hutn?j?í du?ení potravu, musíte jít bohu?el o n?jakou tu www stránku dál.

Zhruba p?ed m?sícem mi zavolal kamarád a polo?il mi jednoduchou otázku: "Zvládne? instalaci AP routeru?" Má odpov?? byla rychlá a jednozna?ná: "Snadné jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

Celý článek... | Počet komentářů: 286 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Internetová závislost

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 10. 03. 2007 - 13667 přečtení

Je?t? nedávno jsem si najivn? myslel, ?e pat?ím k té malé "neposkvrn?né" skupince lidí, co netrpí ?ádnou závislostí nebo fixací na v?elijaké ty "moderní ud?látka" nebo legální drogy v podob? cigaret ?i kofeinu. Musím v?ak bohu?el p?iznat, ?e jsem se ?eredn? spletl a p?eci jenom n?jakou tou závislostí trpím. Konkrétn? jde o Internetovou závislost v podání t??kého pracovního návyku na nep?etr?itou a ni?ím neru?enou p?ítomnost Internetu v mém pracovním po?íta?i. ? "Dobrý den, jmenuji se Ji?í Luká? a jsem (pracovn?) závislý na Internetu!"

Celý článek... | Počet komentářů: 1155 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

GLOSA: Nemám rád volební paty!

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 07. 06. 2006 - 9413 přečtení

Leto?ní volby do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky jsou za námi a jejich výsledkem je bohu?el stará známá písni?ka 101 hlas? (v lep?ím p?ípad?) nebo men?inová vláda (v hor?ím p?ípad?). Osobn? jsem z tohoto výsledku docela znechucený a jen s nelibostí se smi?uji s p?edstavou, ?e by tu m?la dal?í ?ty?i roky vládnout slabá ? a tudí? reforem neschopná ? vláda.

Celý článek... | Počet komentářů: 44 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

GLOSA: SPAM aneb jak nachytat u?ivatele internetu

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 26. 05. 2006 - 10958 přečtení

Úvodem tohoto ?lánku bych se rád omluvil, ?e vás "obt??uji" tak fádním tématem, jakým SPAM bezesporu je. Spamové téma je nudné a monotónní z mnoha d?vod?; p?i?em? asi tím nejvýrazn?j?ím d?vodem je sama podstata sou?asného spammingu, kdy dostáváte den co den do své po?tovní elektronické schránky stále ty samé "absolutn? nevyu?itelné" nabídky na nákup softwaru (nejspí?e nelegálního), farmaceutických produkt?, erotických slu?eb nebo hraní hazardních her.

Ob?as, ne p?íli? ?asto, se v?ak stane, ?e z b??né spamové ?edi vystoupí jeden zá?ivý kousek, který vás ?okuje nebo pobaví a vytrhne vás tak alespo? na krátkou chvíli z denního stereotypu. ? Jeden takový vám zde nabízím.

Celý článek... | Počet komentářů: 124 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

GLOSA: "Tato zpráva není obchodním sd?lením ..."

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 23. 03. 2006 - 10595 přečtení

?lov?k je tvor p?izp?sobivý a tak se ani nelze divit, ?e jsme si tak n?jak plí?iv? zvykli na ?ivot se spamem a v?ím "zlem" a "tragikomickými situacemi", které s tím souvisí.

Celý článek... | Počet komentářů: 59 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Rozhovor s vít?zem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 04. 10. 2005 - 11832 přečtení

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se stal webzine "pykaso.net", který se aktuáln? nalézá na adrese http://pykaso.net/webzine/.

S úplnými výsledky "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Celý článek... | Počet komentářů: 1169 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Rozhovor s vít?zem Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 01. 10. 2005 - 13118 přečtení

Vít?zem "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se stal programátorsky orientovaný web "programujte.com", který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.programujte.com.

S úplnými výsledky "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Celý článek... | Počet komentářů: 1011 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Kdo ?e je Michal ?afus?

Luká? Sou?ek - Zajímavosti - 05. 12. 2004 - 12800 přečtení

... ?e ho neznáte? Nev??ím! Poda?ilo se mi získat jeho drahocený ?as a p?iná?ím vám rozhovor s druhým nejaktivn?j?ím ?lenem phpRS komunity. Ur?it? se dozvíte zajímavé informace, proto neváhejte a ?t?te dále.

Celý článek... | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Rozhovor s vít?zem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 30. 08. 2004 - 12854 přečtení

První ro?ník "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" je úsp??n? za námi a já vám te? nabízím rozhovor s tv?rcem vít?zného webu www.olomoucko.cz.

S úplnými výsledky "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" se m??ete seznámit na stránce http://www.supersvet.cz/anketa/vysledek.html.

Celý článek... | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

GLOSA: Pro? jsou poji?ťovny tak drahé?

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 03. 05. 2004 - 9745 přečtení

P?iznám se hned, ?e neznám 100% odpov?? na vý?e polo?enou otázku. Na druhou stranu mám takový pocit, ?e jsem nedávno narazil na zajímavý p?íb?h, který ledacos napovídá a dle mého názoru jednozna?n? vystihuje aktuální situaci na trhu s poji?t?ním.

Celý článek... | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

M?lo by se za informace publikované na Internetu platit?

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 07. 06. 2002 - 10077 přečtení

V rámci tohoto ?lánku se pokusím nalézt odpov?? na v nadpisu polo?enou otázku, která v poslední dob? nabývá na významu a to nejen z pohledu vydavatel?, ale p?edev?ím ze strany ?tená??.

Celý článek... | Počet komentářů: 42 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Xara WebStyle 1.2 aneb webová grafika snadno a rychle

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 10. 08. 2001 - 16386 přečtení

... a pokud ?íkám: SNADNO a RYCHLE, tak myslím opravdu snadno a rychle a ne p?esn? pravý opak podpo?ený mohutnou marketingovou kampaní n?jaké mezinárodní korporace! Nu a pokud je?t? stále váháte, zda-li je Xara WebStyle ten pravý software pro vás, tak jen dodávám, ?e jeho instala?ní nároky ?iní pouhý 5 MB (slovy: p?t) datového prostoru, co? je p?i dne?ních b??ných 100 MB nárocích skute?n? neuv??itelná v?c!

Celý článek... | Počet komentářů: 969 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Jarní "gulá?ová polévka" aneb rady a typy pro m?síc kv?ten

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 30. 04. 2001 - 11304 přečtení

Ano, jaro je tu (i kdy? teplom?r ob?as tvrdí úpln? n?co jiného) a s ním i jarní únava, která se do na?ich p?íbytk? vplí?ila jako nep?íjemný stín a boj proti ní se zdá být nejt???ím úkolem na celém sv?t?. Já vím, o ?em pí?i, proto?e ji? celý týden se sna?ím vyprostit z této "paralyzující sít?", která ze m? vysává ve?kerou tv?r?í energii a brání mi tak prakticky ve vykonávání v?ech b??ných pracovních ?inností, kterými se jinak v pr?b?hu celého roku zabývám a to v?etn? této, tedy psaní ?lánk? pro tento ?asopis. Av?ak dost f?ukání, práce ?eká a kurzor se m??e zbláznit z toho blikání na jednom míst?.

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

@-mailová etiketa aneb jak vypadá správný e-mail

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 24. 10. 2000 - 14661 přečtení

Co je to "e-mail (elektronická po?ta)" a jak "funguje" asi v?dí v?ichni! Av?ak ne v?ichni ji? tu?í, jaké zásady se p?i psaní e-mail? dodr?ují a co v?e se v elektronické korespondenci pova?uje za korektní a co ne! ...

Celý článek... | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-19 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.