Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 100 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Informace

Invexový týden jsem strávil na cestách

Ji?í Luká? - Informace - 09. 10. 1998 - 4289 přečtení

Dne?ní páte?ní úvodník bude velmi krátký, proto?e jsem se teprve dnes - v pátek 9. 10. 1998 - vrátil ze ???ry pracovních cest, kterými jsem si zaplnil invexový týden.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Hola, hola, Invex volá!

Ji?í Luká? - Informace - 05. 10. 1998 - 4900 přečtení

Je?t? ne? vás vyzvu k náv?t?v? Invexu, musím se v?em na?im ?tená??m jménem redakce omluvit za páte?ní selhání, které se projevilo neaktualizací na?eho Super sv?ta. Zmín?ný technický problém, který se ji? vyskytl i p?i pond?lní aktualizaci, byl snad kone?n? úsp??n? za?ehnán.

Celý článek... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nové volby - nové tvá?e

Ji?í Luká? - Informace - 29. 09. 1998 - 4501 přečtení

Je?t? ne? se rozepí?u o výsledku voleb na Slovensku a v N?mecku, musím se omluvit, ?e jsem vás tento týden ochudil o pond?lní úvodník. Já vím, není omluvy, ale zkuste to vysv?tlit mému hardwaru, který si dal víkendovou pausu.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Mediální bomby

Ji?í Luká? - Informace - 25. 09. 1998 - 4121 přečtení

Kone?n? n?co zajímavého!!! Tak asi reagovali redakto?i na?ich ve?ejn? informa?ních medií, kdy? se ve ?tvrtek dozv?d?li, ?e Josef Lux odstupuje a ?e u? kone?n? v pátek za?nou na Slovensku ty v?eobecn? o?ekávané volby.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Oddával jsem se oslavám

Ji?í Luká? - Informace - 23. 09. 1998 - 4076 přečtení

Dne?ní st?ede?ní úvodník se bude odli?ovat od v?ech ostatních úvodník?, proto?e se bude z v?t?í ?ásti týkat popisu oslav mého narozeninového výro?í a úsp??ného slo?ení státních zkou?ek z kancelá?ského psaní na stroji.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Pravidla se musí dodr?ovat!

Ji?í Luká? - Informace - 21. 09. 1998 - 4190 přečtení

Je pond?lí. ?as pro nový týden a nový pond?lní úvodník na stránkách Super sv?ta. Proto?e jsem slíbil, ?e se budu sna?it do úvodníku zahrnou i malou rekapitulaci spole?enského d?ní v na?í zemi a v zahrani?í, za?nu dne?ní úvodník malým opá?kem.

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nepsaný zákon

Ji?í Luká? - Informace - 17. 09. 1998 - 4523 přečtení

Kone?n? jsou zde! A kdo? No p?ece pravidla. V?emocná a tyransky vypadající pravidla, která za?nou od p?í?tího týdne vládnout na stánkách Super sv?ta. Ne, tak to opravdu není, ale dohodli jsme se na pár zásadách, které vám usnadní ?ivot a nám ho zase o n?co ztí?í.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Super sv?t má po?ád n?co nového

Ji?í Luká? - Informace - 15. 09. 1998 - 4534 přečtení

Hnedle na za?átku se musím omluvit v?em u?ivatel?m, kte?í nemají sv?j prohlí?e? konstantn? nastaven na prohlí?ení za pomoci jazyka windows-1250 (myslím "st?edoevropská windows latina"), co? v kone?ném d?sledku vedlo k chybnému zobrazování n?kterých ?eských znak?! Od 13. 9. 1998 by m?lo být v?e ji? v po?ádku.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nový týden - nová práce

Ji?í Luká? - Informace - 12. 09. 1998 - 4260 přečtení

Je sobota. Relaxuji a p?ipravuji se na dal?í týden. Dal?í perný týden, ve kterém musím stihnou zase o n?co více práce n?? v tom p?edcházejícím týdnu, a tak to jde donekone?na.

Dost pesimismu! V?ichni, kdo ?tou trochu pravideln?ji Super sv?t si jist? v?imli, ?e prochází postupnými úpravami, které si kladou za cíl zkvalitn?ní a hlavn? zp?ehledn?ní na?eho "dílka". I kdy? se dá ?íci, ?e Super sv?t je je?t? v d?tských plenkách, myslím si, ?e se ji? postupn? vylé?il z d?tských nemocí a za?íná dospívat v kvalitní informa?ní kanál!


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Dobré ráno, dopoledne, poledne, odpoledne ?i noc

Ji?í Luká? - Informace - 06. 09. 1998 - 5674 přečtení

Zkrátka a dob?e "zdravím a pozdravuji" (jak se ?íká mezi tvrdejma policajtama v Demolition MAN se "Slajem") v?echny a v?ude!

Myslím si, ?e v?t?i z Vás si práv? te? klade otázku: "O ?em tenhle ?asák vlastn? je?"


Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.