Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 2.5.5

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 09. 2004 - 15315 přečtení

31. srpna 2004 byla oficiáln? vydána nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS v2.5.5. Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás se v?emi novinkami, které tato verze p?iná?í.

Celý článek... | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 08. 2004 - 15626 přečtení

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" se stal ...

Celý článek... | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Letní phpRS aktuality

Ji?í Luká? - phpRS - 12. 08. 2004 - 8155 přečtení

on-line dokumentace pro?la významnou inovací; p?ipravujeme servisní verzi phpRS systému; phpRS anketa je tém?? u konce a ji? brzy se dozvíte výsledky hlasování

Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

3 .. 2 .. 1: ať ?ije phpRS!

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2004 - 8175 přečtení

Ano, uhodli jste. Dnes slavíme! ? Slavíme t?etí narozeniny phpRS projektu, který byl oficiáln? zalo?en 25. ?ervna 2001, kdy vy?la první verze redak?ního a informa?ního systému phpRS v1.0.5. - Dal?í podrobn?j?í informace o historii phpRS projektu se dozvíte nap?íklad v on-line dokumentaci.

Sou?ástí leto?ních oslav bude krom? tradi?ního "poselství o stavu phpRS projektu", také jedna premiérová událost v podání prvního ro?níku "ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004". Bli??í detaily týkající se této ankety najdete na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

Celý článek... | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Jak na dobrý informa?ní web

Luká? Sou?ek - phpRS - 19. 06. 2004 - 34804 přečtení

Instalace redak?ního systému phpRS je u? pom?rn? dob?e zdokumentovaná. Dob?e nainstalovaný systém v?ak nesta?í k vedení dobrého informa?ního webu. Jak tedy vytvo?it web na úrovni se m??ete dozv?d?t v dne?ním ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

P?ipravujeme: Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2004

Ji?í Luká? - phpRS - 07. 06. 2004 - 11882 přečtení

N?kolikrát za týden se probírám "Seznamem webových server? vyu?ívajících redak?ní systém phpRS" a sna?ím se zkorigovat obsah, aby byl seznam neustále aktuální a neobsahoval v?t?í mno?ství nefunk?ních nebo ji? "mrtvých" web?.

Poka?dé, kdy? se v?nuji této ?innosti a vidím to ohromné mno?ství registrovaných web?, které navíc reprezentuje pouze men?í ?ást reálného nasazení phpRS systému, napadne m? jedna zajímavá my?lenka. ? "Co takhle uspo?ádat anketu o nejlep?í web vyu?ívající phpRS systém?"

Celý článek... | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.5.0a (druhé vydání)

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 03. 2004 - 10805 přečtení

Dnes byla uvoln?na druhá verze redak?ního a informa?ního systému phpRS v2.5.0 s p?íznakem "a", která obsahuje opravy v?ech doposud zji?t?ných chyb + drobná vylep?ení vnit?ní výkonného kódu.

Celý článek... | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS 2.5.0: instalace a upgrade

Luká? Sou?ek - phpRS - 14. 03. 2004 - 12391 přečtení

A je tu nová verze redak?ního systému phpRS. V ?lánku se podíváme na novinky, které v nové verzi m??eme najít. Trochu podrobn?ji se podíváme na instalaci phpRS 2.5.0 a na upgrade ze star?í verze.

Celý článek... | Počet komentářů: 55 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.5.0

Ji?í Luká? - phpRS - 14. 03. 2004 - 13717 přečtení

Dnes byla uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS s ?íselným ozna?ením 2.5.0.

Co se zm?nilo a jaké novinky vám tato verze p?iná?í, se dozvíte v tomto ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Za?áte?níci a "phpRS"

Jaroslav Vá?a - phpRS - 12. 03. 2004 - 14670 přečtení

Pokud jste nav?tívily tyto stránky, pak ur?it? proto, ?e hledáte n?jaký redak?ní systém, na kterém zalo?íte sv?j vlastní WEB. Jste tu správn?. Jen ten reklamní nápis je trochu nadnesený (Jirka Luká? jist? promine...).
Nejde o to, jestli Vás nudí "html" a neumíte "php". V ka?dém p?ípad? musíte znát alespo? n?co z toho mála, co po Vás tvorba webu vy?aduje a také to, co je pot?eba k tomu, takovýto projekt uvést do ?ivota.

Celý článek... | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Za?átky s phpRS (2.)

Luká? Sou?ek - phpRS - 07. 03. 2004 - 18346 přečtení

V minulém ?lánku jsme redak?ním systém phpRS úsp??n? nainstalovali. Nyní si postupn? popí?eme v?echny operace, které m??ete provád?t po p?ihlá?ení do administrace systému.

Celý článek... | Počet komentářů: 47 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Pluginy pro verzi 2.3.5 pod lupou (1.)

Luká? Sou?ek - phpRS - 28. 02. 2004 - 10650 přečtení

Redak?ní systém phpRS je bezpochyby velmi dobrý projekt, ale pluginy mohou jeho mo?nosti velice roz?í?it. V prvním díle na?eho seriálu si také uká?eme, jak pluginy instalovat a hlavn? si n?jaké pluginy p?edstavíme.

Celý článek... | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Za?átky s phpRS

Luká? Sou?ek - phpRS - 22. 02. 2004 - 30850 přečtení

Dne?ní ?lánek bude v?nován hlavn? za?áte?ník?m, kte?í cht?jí poprvé spustit phpRS. Redak?ní systém zprovozníme nejprve na disku a poté ho uvedeme do provozu na internetu. Okrajov? se v ?lánku také zmíním o úprav? layoutu.

Celý článek... | Počet komentářů: 108 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Na co si dát pozor p?i aktualizaci phpRS

Ji?í Luká? - phpRS - 10. 09. 2003 - 10453 přečtení

V poslední dob? se v mé e-mailové schránce velice ?asto objevují dotazy týkající se problém? spojených s p?echodem ze star?ích verzí na novou verzi phpRS systému, co? m? p?ivedlo k napsání tohoto ?lánku.

Doufám, ?e tento ?lánek pom??e p?edejít alespo? ?ásti vznikajících problém?.

Celý článek... | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Kdy bude k dispozici e-shop?

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 08. 2003 - 9892 přečtení

V pr?b?hu psaní asi sté odpov?di na dotaz, zda bude phpRS obsahovat e-shop, jsem dostal z mého pohledu docela zajímavý nápad, který by mo?ná mohl celou situaci vy?e?il a pomohl by i odstínit nebezpe?né tlaky na komercializaci phpRS. Hned v?e vysv?tlím a doufám, ?e se k této zále?itosti vyjád?íte i vy ? u?ivatelé phpRS.

Celý článek... | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.