Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 83 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |
Press

Databázový sv?t 2003

Tisková zpráva - Press - 22. 10. 2003 - 7355 přečtení

Na za?átku prosince po?ádá informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz) 1. ro?ník seminá?e o databázových technologiích - Databázový sv?t 2003.

Nosným tématem akce je problematika výb?ru vhodné databázové platformy. Více informací najdete ní?e v samotném tiskovém prohlá?ení.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Charitativní aukce pro Nadaci Na?e dít?

Tisková zpráva - Press - 19. 09. 2003 - 6956 přečtení

V termínu od 22.9.- 28.9.2003 bude probíhat internetová aukce pro Nadaci Na?e dít?, kterou po?ádá Explorer spole?n? s auk?ním serverem Vatera. Aukce je po?ádána u p?íle?itosti desátého výro?í zalo?ení Nadace. Ve?keré finan?ní prost?edky získané z prodeje budou p?edány Nadaci Na?e dít?.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Explorer rozdává Domény ZADARMO (www.domenyzadarmo.cz)

Tisková zpráva - Press - 08. 09. 2003 - 9346 přečtení

Dne 1.9.2003 spustil Explorer, poskytovatel komplexních webových slu?eb, akci ?Domény ZADARMO?, ve které nabízí pro prvních 500 zákazník? registraci a ro?ní udr?ovací poplatek za jejich nov? registrovanou doménu zadarmo.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Game Developers Session 2003

Tisková zpráva - Press - 03. 06. 2003 - 6665 přečtení

Olomouc, 26. dubna 2003 - zástupci dvou olomouckých herních tým? Ignitron a PUPworX vám oznamují, ?e díky jejich spole?né spolupráci vznikl nový internetový server ?eské Hry, který se bude primárn? zam??ovat na podporu ?eských amatérských a nezávislých herních vývojá??. Tento projekt se nachází na adrese http://www.ceskehry.cz.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

?ESKÉ HRY - NOVÝ SERVER PRO HERNÍ VÝVOJÁ?E

Tisková zpráva - Press - 30. 04. 2003 - 8901 přečtení

Olomouc, 26. dubna 2003 - zástupci dvou olomouckých herních tým? Ignitron a PUPworX vám oznamují, ?e díky jejich spole?né spolupráci vznikl nový internetový server ?eské Hry, který se bude primárn? zam??ovat na podporu ?eských amatérských a nezávislých herních vývojá??. Tento projekt se nachází na adrese http://www.ceskehry.cz.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Cenu za internetový obchod ovlivníte pouze VY!

Tisková zpráva - Press - 26. 04. 2003 - 7489 přečtení

Pokud hledáte levné a efektivní ?e?ení internetového obchodu, vyu?ijte neopakovatelné SLEVY na programovou aplikaci ANUBIS-SHOP na www.anubis.cz. Tato aplikace je ur?ena k offline pln?ní internetového obchodu zbo?ím. Tato akce bude trvat pro max. 100 firem (?asov? neomezeno)!!

Celá zpráva... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Email.cz úsp??n? testoval server Sun Fire V880

Tisková zpráva - Press - 08. 10. 2002 - 9389 přečtení

BRNO, 3. ?íjna 2002 - Server Email.cz provedl úsp??né testy serveru Sun Fire V880 v konfiguraci 32 GB RAM, 12 Fibre Channel disk? s kapacitou 36,4 GB a 10 000 ot/min, opera?ní systém Solaris 9, softwarový RAID.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Webová strategie Monarchia

Tisková zpráva - Press - 26. 08. 2002 - 7689 přečtení

Olomoucký tým PUPworX tém?? rok pracuje na pln? grafické webové strategii Monarchia. Klientská ?ást hry je relializována plug-inem Macromedia Flash 5. Díky tomu hra obsahuje jak ru?n? kreslené ilustrace, tak rendery a animace, v?etn? intra. Klient bude distribuován v n?kolika verzích - od nejmen?ích pro stahování z Internetu po CD verzi s hudbou a intrem.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

MinaSite.cz se m?ní v portál

Tisková zpráva - Press - 22. 08. 2002 - 6542 přečtení

Tisková zpráva o zm?nách na serveru MinaSite.cz.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Nové slu?by od Email.cz

Tisková zpráva - Press - 31. 05. 2002 - 7357 přečtení


Celá zpráva... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Má m? rád, nemá m? rád, má m? rád...

Tisková zpráva - Press - 21. 02. 2002 - 6461 přečtení

P?ední poskytovatel aplika?ních slu?eb asp1000 se spojil s mezinárodní poradenskou firmou v oblasti personalistiky, aby spole?n? spole?nostem pomohli zjistit, jak moc ?i jak málo je mají v oblib? jejich zákazníci a zam?stnanci.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Realizujte sv?j p?edváno?ní prodej na portálu ANUBIS!

Tisková zpráva - Press - 06. 12. 2001 - 6359 přečtení

Nový software pro ka?dého obchodníka!

Celá zpráva... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

asp1000 uvádí WebAuction

Tisková zpráva - Press - 11. 08. 2001 - 6743 přečtení

aplika?ní slu?bu pro podporu obchodních aktivit malých a st?edních spole?ností.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.