Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 100 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Informace

Váno?ní p?ání

Ji?í Luká? - Informace - 24. 12. 2002 - 23264 přečtení

Váno?ní stromek Vá?ení ?tená?i Super Sv?ta a u?ivatelé phpRS systému,

dovolte mi, abych Vám touto cestou pop?ál ?ťastné a veselé pro?itý váno?ních svátk? a hodn? krásných dárk?, které Vám budou tento p?íjemný váno?ní den p?ipomínat celý ?ivot.

Jménem redakce a vývojového týmu phpRS p?eje, Ji?í Luká?


Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

NIXNET kon?í ?

administrátor - Informace - 16. 10. 2002 - 7775 přečtení

Po víkendové spr?ce r?znorodých zpráv o konci a ne konci webhostingu u NIXNET se zdá, ?e se nakonec chmurné p?edpoklady vyplní a NIXNET ur?it? zanikne a s ním z?ejm? i jeho free webhostingová divize, jeliko? dohodnutý nástupce, P.E.S. consulting, s.r.o., se zavázal 100% p?evzít pouze v?echny platící zákazníky a o free webhostingu jsem nena?el v r?zných prohlá?eních ani slovo.

Celý článek... | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nep?íjemný ?lánek

Ji?í Luká? - Informace - 29. 07. 2002 - 8239 přečtení

Na skute?nost, ?e mnozí u?ivatelé phpRS systému nemají v?bec ?ádné morální zásady a vesele si publikují bez toho, aby své ?tená?e upozornili na fakt, ?e jejich web tak trochu existuje vlastn? jen díky redak?nímu a informa?nímu systému phpRS, jsem si ji? s nevolí zvykl; av?ak rozhodn? si nehodlá zvyknout na skute?nost, kterou jsem objevil dnes ve?er p?i brouzdání Internetem a rád bych vás na tuto v?c upozornil.

O co vlastn? jde? ...


Celý článek... | Počet komentářů: 44 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nejv?t?í teroristický útok v d?jinách USA - Celý sv?t je zd??en

Ji?í Luká? - Informace - 12. 09. 2001 - 7167 přečtení

V?era ráno 11. zá?í neznámí teroristé zaúto?ili prost?ednictvím t?í unesených letadel na budovu World Trade Center v New Yorku a budovu Pentagonu ve Washingtonu a zp?sobili tak obrovské lidské a materiální ?kody, které se budou po?ítat v tisících lidských ?ivotech a miliardách USD.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

WWW.SUPERSVET.CZ

Ji?í Luká? - Informace - 10. 03. 2001 - 6529 přečtení

aneb Super Sv?t se op?t p?est?hoval

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Silvestrovský úvodník aneb ať skleni?ky cinkají o sto ?est!

Ji?í Luká? - Informace - 31. 12. 2000 - 6781 přečtení

Je p?esn? t?i-?tvrt? hodiny po p?lnoci, tedy ned?le 31. prosince 2000 a já na místo sladkého a prozatím ?ádnými rachejtlemi, d?lobuchy a jinými pyrotechnickými hra?i?kami neru?eného spánku sedím u svého osobního elektronického milá?ka, zlehka se svými prsty dotýkám jednotlivých kláves na "p?ep?lené" klávesnici a sna?ím se tak "sesmolit" n?kolik málo souvislých v?t, které by jasn? a stru?n? vyjad?ovali ?ím v?ím pro mne tento skoro ji? "mrtvý" rok ?ivota byl a co o?ekávám od nového - prozatím ni?ím neposkvrn?ného - roku 2001!

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Vánoce jsou tady

Ji?í Luká? - Informace - 22. 12. 2000 - 6423 přečtení

aneb Go Je?í?ku Go!

Celý článek... | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Zm?na je ?ivot aneb Super sv?t se st?huje!

Ji?í Luká? - Informace - 19. 11. 2000 - 5996 přečtení

Vá?ení ?tená?i,

vítejte na nových domovských stránkách ?asopisu Super Sv?t, které se nalézají na adrese www.burzaeurokredit.cz/supersvet. - Jak jste si ji? mnozí ur?it? v?imli, nezm?nili jsme pouze adresu (- za co? se tak trochu omlouváme), ale hlavn? engine na?ich stránek, které se v sou?asné chvíli "opírají" o PHP3 skriptovací technologii (- jazyk pracující na stran? serveru) a databázový server MySQL.


Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Internet a REKLAMA

Ji?í Luká? - Informace - 17. 04. 2000 - 6678 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.