Nejdra??í po?íta?ová my? na sv?t? poprvé v ?esku

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 15. 11. 2006

Exkluzivní diamantovou PC my? ur?enou spí?e VIP celebritám ne? klasickým fand?m internetového surfování p?edstavuje poprvé v ?eské republice spole?nost Kangaroo Communications s.r.o.

Vyrobena z 18-ti karátového bílého zlata, poseta 59 brilianty - tyto parametry ?adí "Diamond Flower" na pomyslné prvenství mezi PC my?kami od ?výcarské spole?nosti Pat Says Now.

Pat Says Now je první ?výcarský výrobce individuálních po?íta?ových my?í. Navrhuje a vyrábí my?i v?ech tvar? a barev. Pat Says Now je kombinace ?výcarské kvality s inova?ními p?edstavami a kreativními designy - vná?í barvu do kancelá?ského ?ivota a d?lá z práce opravdovou zábavu! Nejde jen o prodej výrobku, ale spí?e osobního dopl?ku, který lze p?izp?sobit ka?dé nálad? a stylu. V sou?asnosti má firma Pat Says Now více ne? 1000 prodejc? po celém sv?t?.

Diamond Flower

Výhradním distributorem firmy Pat Says Now pro ?eský a slovenský trh je spole?nost Kangaroo Communications s.r.o.

Více informací na www.mouseshop.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005