GLOSA: SPAM aneb jak nachytat u?ivatele internetu

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 26. 05. 2006

Úvodem tohoto ?lánku bych se rád omluvil, ?e vás "obt??uji" tak fádním tématem, jakým SPAM bezesporu je. Spamové téma je nudné a monotónní z mnoha d?vod?; p?i?em? asi tím nejvýrazn?j?ím d?vodem je sama podstata sou?asného spammingu, kdy dostáváte den co den do své po?tovní elektronické schránky stále ty samé "absolutn? nevyu?itelné" nabídky na nákup softwaru (nejspí?e nelegálního), farmaceutických produkt?, erotických slu?eb nebo hraní hazardních her.

Ob?as, ne p?íli? ?asto, se v?ak stane, ?e z b??né spamové ?edi vystoupí jeden zá?ivý kousek, který vás ?okuje nebo pobaví a vytrhne vás tak alespo? na krátkou chvíli z denního stereotypu. ? Jeden takový vám zde nabízím.

Nejprve vám nabízím samotný text popisovaného spamu a pak malý rozbor prezentovaného projektu.

Ahoj, odepisuji na Tvuj inzerat. Hledam vhodneho a hlavne odvazneho kandidata pro natoceni amaterskeho erotickeho videoklipu. Na mych webovych strankach www.supererotika.cz najdes blizsi informace o celem mem projektu. Chci trochu omezit vyber a proto si budu vybirat jen mezi temi kteri si stahnou muj prvníi klip a jako p?edmet uvedou heslo na konci tohoto videoklipu.

Budu se tesit na Tvou odpoved.

Mej se fajn, Niki

Je?t? ne? vám prozradím, o co v tomto projektu jde (tedy pokud to nechcete zjistit sami), tak bych p?edem rád rozptýlil v?echny obavy, ?e hodlám zm?nit své profesní sm??ování (- to byl samoz?ejm? pokus o vtip); opravdu tomu tak není a tento e-mail m? zaujal pouze svou "drzostí" jakou byl napsán. ? Jinak p?i pou?ití slova "drzost" jsem myslel spí?e na "troufalost" ne? "neslu?nost/nevhodnost", i kdy? mnohozna?nost tohoto slova je v tomto p?ípad? vítaná.

Nyní ji? v?ak k samotné e-mailu. Pominuli samotný zp?sob sepsání tohoto spamu, který je docela odvá?ný respektive drzý (viz. vý?e), tak jde o docela zajímavý zp?sob, jak z lidí (- no, spí?e asi z mu??) vymámit peníze. ? P?iznám se, ?e jsem po del?í úvaze a zkontrolování aktivnosti firewallu, antivirového programu a aktuálnosti instalace v?ech záplat odhodlal kliknout na p?íslu?nou stránku a zjistil jsem, ?e pokud doty?nému provozovateli zaplatím speciáln? zpoplatn?nou SMS, tak prý získám p?ístup k n?jakému 17 minutovému erotickému/porno filme?ku, na jeho? konci bude n?jaký kód, který mi umo?ní zú?astnit se n?jakého konkurzu na porno-herce v n?jakém dal?ím z podobných filme?k?.

Dál jsem ji? nepátral, ale i tak mi to p?ipadá jako absolutn? jasný p?íklad toho, jak z lidí vymámit peníze bez jakéhokoliv rizika, ?e vás bude n?kdo popotahovat po soudech.Copyright supersvet.cz, 1998-2005