Vno?ení a odsazení odstavce

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 07. 07. 1999... jsou dal?í dv? u?ite?né metody, které vám mohou výrazn? pomoci p?i zvy?ování p?ehlednosti a kvality va?ich HTML stránek.

Abychom si rozum?li:

Vno?ení odstavce se provádí pomocí párového tagu <BLOCKQUOTE>. P?i jeho opakovaném zápisu lze dosáhnout vícenásobného vno?ení. Viz. p?íklad:

Syntaxe p?íkladu:

<BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE>  dsjf..jsffg  </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>

dsjf jfgsklfj jlkasjldkfj laskdjf lskajdflj asj kfjsadljf ljfsldkjf lsjdljflksdj sldkjflaskj flsajldfj lasjfjaljsdl fj lsjdfljsdlj flskdjflk sjdlfjl sdjflja sldjfl asjf sldj fljsd lfj? lasjflsajflaj slfjlajf lajfajf ljasdlasl jsffg

Odsazení odstavce se provádí pomocí párových tog? uvozujících ?íselný nebo ne?íselný seznam, tedy tagu <OL> nebo <UL> - Ob? varianty jsou funk?ní. Op?t lze vícenásobným zápisem odsazujícího tagu docílit opakovaného (v?t?ího) efektu odsazení od levého kraje. Viz. p?íklad:

Syntaxe p?íkladu:

<OL><OL>  dsjf..sldj  </OL>  fljsd..jsffg  </OL>

      dsjf jfgsklfj jlkasjldkfj laskdjf lskajdflj asj kfjsadljf ljfsldkjf lsjdljflksdj sldkjflaskj flsajldfj lasjfjaljsdl fj lsjdfljsdlj flskdjflk sjdlfjl sdjfslja sldsdjfl dsjflksdf asjf sldj
    fljsd lfj? lasjflsajflaj slfjlajf lajfajf ljasdlasl jsffgCopyright supersvet.cz, 1998-2005