Tabulka p?eddefinovaných znak?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 01. 03. 1999Tabulka p?eddefinovaných znak?

Znak (symbol)Zápis v HTML jazyce
<&lt;
>&gt;
&&amp;
"&quot;
pevná mezera (se zákazem
d?lení ?ádku)
&nbsp;
­&shy;
µ&micro;
&para;
§&sect;
£&pound; *
©&copy;
®&reg;
¹&sup1; *
²&sup2; *
³&sup3; *
¼&frac14; *
½&frac12; *
¾&frac34; *
×&times;
÷&divide;
±&plusmn;

 * - nepodporuje NetscapeŽ Communicator 4.04 (otestováno)Copyright supersvet.cz, 1998-2005