Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Komentáře

ke článku: GLOSA: SPAM aneb jak nachytat u?ivatele internetu
ze dne 26.05.2006, autor článku: Ji?í Luká?

Komentář ze dne: 26.05.2006 12:21:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Zajímavý
Jako informace o spamu je to zajímavé, ale jako produkt noviná?ské práce by to pot?ebovalo p?ed uve?ejn?ním je?t? jednou p?e?íst a nep?ed?lávat ?eskou gramatiku lidem v hlav? :-). Tolik hrubek v tak krátkém ?lánku asi není moc dobrá vizitka.

P?eju p?í?t? úsp??n?j?í boj se ?kobrtanci neposlu?ných prst? na klávesnici :-)

Petr

Komentář ze dne: 26.05.2006 13:19:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - morty (morty.mor@seznam.cz)
Titulek: Re: Zajímavý
koukám, ?e v redakci horyinfo.cz mají celkem slu?ný p?ehled o gramatice, ale s pochopením GNU/GPL licence je to hor?í :-))

http://www.horyinfo.cz/index.php?akce=verze

Komentář ze dne: 14.06.2006 10:48:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Zajímavý
D?kuji za p?ipomínku ohledn? licence. Myslím, ?e je to nyní v po?ádku. Server Horyinfo byl postaven na jád?e PHPRS a webmaster ji? napravil opomenutí a odkaz na PHPRS doplnil.
P?ipomínky ke gramatice nebyly mín?ny nijak zle. Profesionál obvykle za upozorn?ní na chybu pod?kuje a chybu opraví. Tady je asi trochu jiná atmosféra, alespo? pokud se psaní týká.

Komentář ze dne: 14.06.2006 13:07:04     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Zajímavý
Myslím si, ?e ob? p?ipomínky (va?e i ?tená?e mortyho) jsou naprosto korektní a v?cné a nevidím v tom ?ádný problém.

Jinak bych mo?ná je?t? upozornil na skute?nost, ?e priority phpRS projektu a Super Sv?ta jsou p?eci jenom jinde, ne? priority zpravodajských ?i dokonce literárních web? a s tím je nutné po?ítat.


Komentář ze dne: 26.05.2006 13:26:04     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Zajímavý
Co na to ?íci; nikdo není neomylný a korektor by se ur?it? hodil, ale nejsme profi-noviná?ský web a myslím si, ?e ob?as n?jakou tu hrubku ?tená? p?e?ije (i kdy? nemám pocit, ?e by má ?e?tina byla zrovna tak hrozná).

Komentář ze dne: 26.05.2006 13:47:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Mat. (promata@atlas.cz)
Titulek: ?ekal jsem od ?lánku, ?e...
...se bude v?novat spí?e tomu, jak zabránit spamovým útok?m na komentá?ový subsystém phpRS, ?i tak n?co podobného.

Tohle na m? p?sobí, ?e jde vlastne o velmi necht?nou (doufám, ?e necht?nou) reklamu na cosi xxx...

Zdar phpRS!
D?lá? to Jirko dob?e, ne?kuli výborn? (myslím tím phpRS, ne ?lánky jako tenhle..)

Komentář ze dne: 26.05.2006 13:56:30     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: ?ekal jsem od ?lánku, ?e...
Super Sv?t není jen o phpRS projektu, ale ov?em, co souvisí s informa?ní spole?ností a publikováním informací na Internetu. - Tak?e tehle ?lánek sem pat?í, byť nep?iná?í ?ádné ?e?ení. V tomto p?ípad? mi ale ani o ?ádné ?e?ení ne?lo; cílem bylo upozornit na vzr?stající mno?ství ?eského SPAMu, který je navíc plný chyták? na lidi a jejich po?íta?e a pen??enky.

A je?t? malá reakce na komentá?ový spam u phpRS systému. - Na ?e?ení tohoto problému se pracuje (myslím, ?e to bylo oficiáln? oznámeno i na phpRS fóru) a bereme to jako vá?ný problém.

Komentář ze dne: 29.05.2006 03:02:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (curo@programujte.com)
Titulek: Re: Re: ?ekal jsem od ?lánku, ?e...
Cht?l bych jen dodat, ?e zp?sob? jak zabránit spamu je více - p?ímo pro phprs.
1) kontrolní kod
2) druhy falesny button
3) jen pro registrovane uzivatele
4) kontrolní otazka

Kdyz vezmu lidi, co nemaji radi opisovani textu z obrazku nebo chteji aby prispivali i anonymni uzivatele, mame 2 moznosti:

2 buttony a odpoved na otazku (napriklad kolik je 2+3).

Jinak toto tema patri na Comunnity web. Na nej take brzy bapisu clanek, jak se branit proti spamu nsphpRS vyse uvedenymi zpusoby.

Komentář ze dne: 05.06.2006 16:02:00     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: ?ekal jsem od ?lánku, ?e...
?e?ení spamových komentá?? za?íná v rámci phpRS projektu nabírat konkrétní kontury. Jedno z mo?ných ?e?ení m??ete vid?t v akci zde na Super Sv?t?. - Jednotlivé varianty a mo?nosti se sice je?t? vyhodnocují, ale oficiální ?e?ení tohoto problému se blí?í.

Komentář ze dne: 26.05.2006 23:06:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dimitri (PapousekP@seznam.cz)
Titulek: Spam, hoax, retezaky etc.
Zdravim, spam je otravna vec, to souhlasim a spolecne s hoaxem a retezakama patri pryc z internetu. Nekdy me vsak takovy ten nefalsovany retazecek pro idioty, typu "posli to do 10 minut 10 lidem, pak budes mit 10 let stesti" dokaze i pobavit, protoze nic jineho nez smich me uz v souvislosti s lidmi, ktery tyto nesmysli siri nenapada. Jediny, ktery sem preposlal...

D?kovný dopis...

Cht?l bych pod?kovat v?em co mi poslali maily "nep?etrhni ?et?z" a "po?li dál" v roce 2005!
Díky va?í dobrot?: - jsem
p?estal pít Colu od té doby co jsem se dozv?d?l, ?e se s ní ?istí skvrny na WC!
U? ani nechodím moc do kina, proto?e se bojím, ?e si sednu na infikovanou jehlu AIDS!
Potím se, proto?e u? nepou?ívám deodoranty, kdy? jsem se dozv?d?l, ?e podporují rakovinu!
U? neparkuji v krytých parkovi?tích, proto?e se bojím, ?e mi n?kdo daruje parfém, aby m? nadrogoval a okradl!
V?echny moje úspory jsem dal na ú?et Amy Bruce, chudého dít?te, co ?eká na transplantaci srdce u? aspo? po 7000-té (zajímavé je, ?e od roku 1995 je jí stále 7 let)
M?j mobil Nokia GSM, co jsem m?l dostat zadarmo, stále nep?i?el a ani lístky do Disneylandu!
21x jsem p?elo?il oslavu mých narozenin, neboť stále ?ekám na doná?ku vína zdarma a v?ichni moji p?átelé jsou na m? na?tvaní!
Zapsal jsem svoje jméno do dopisu s dal?ími 3000 jmény na záchranu veverky z Mozambiku, která má vyhynout (a která je vlastn? tak vzácná, ?e ji nikdo nikdy nevid?l)!
Dozv?d?l jsem se po 170-té, ?e MSN Hotmail mi zru?í mailovou schránku, ale stále se nic nezm?nilo!
U? znám recept jak najít sp?ízn?nou du?i (sta?í napsat jeho jméno na papír a po?krábat si zadek a p?itom se to?it ve sm?ru hodinových ru?i?ek okolo Renaulta 4L)!
M?l jsem ne?t?stí p?ibli?n? 3000x a jsem mrtvý 67x, proto?e jsem nikdy neodeslal maily dál a u? v?bec ne do 24 hodin!

D?kuji vám!!!


D?le?ité: Jestli neode?le? tento mail do 10 sekund alespo? 850 000 lidem, modrý dinosaurus se?ere zítra v 17.30 celou tvoji rodinu!

...sry, ze je to tak dlouhy, ale je to k tematu ne? :-D

Komentář ze dne: 02.06.2006 21:04:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Nikola (@)
Titulek: Díky za reklamu
Zapom?l jste v ?lánku uvést adresu stránek www.supererotika.cz

Komentář ze dne: 04.06.2006 17:38:46     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Díky za reklamu
Pln? si uv?domuji, ?e tento ?lánek m??e být chápán i jako tzv. "negativní reklama", ale s tímto rizikem jsem do toho ?el a pevn? v??ím, ?e si lidé z tohoto ?lánku odnesou spí?e jakési varování (upozorn?ní), ne? cokoliv jiného.

Komentář ze dne: 04.06.2006 19:54:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jenda (jenda@speaker.cz)
Titulek:
Je mi celkem jedno, zda jsou v ?lánku chyby /gramatické/. Jsem rád, ?e se u? kone?n? n?kdo zabývá takovou tristní problematikou, jakou je spam, pota?mo spamování guestbook?, fór a komentá??. Je to ne?t?stí a stra?livá fatální prasárna, rozmáhající se v posledné dob? geometrickou ?adou. Kdy to u?, nap?íklad v na?í milované EU postaví kone?n? mimo zákon? Co na to server Yahoo, který spame?i soustavn? zneu?ívají s jeho tichým souhlasem a tak fikan?, ?e nejde dohledat p?vodní adresa, ze které spamy chodí? U? n?kolikráte jsem bojoval s poku?ením, pokud tuto adresu najdu, ?e jim tam po?lu takový "dárek", ?e to bude na zformátování v?ech jejich server?. I kdy? to asi také není ?e?ení. Mo?ná vyhledat stránky a servery, které tuto reklamu pou?ívají a jejich provozovatele ?alovat u mezinárodního soudu...
Jinak taková zajímavost: Víte ?e docela odolný proti tomuto ?ád?ní spamových pirát? je guestbook Pokeczip? ?koda ?e jeho autor se mu u? nev?nuje. Tento program toti? jednodu?e a prost? nevrací serveru adresu p?íslu?ného modulu po zadání po?adavku na vlo?ení p?ísp?vku. Jednoduché a geniální. Nestálo by zato se tomu dále v?novat t?eba v rámci komunity phpRS? Co vy na to?

Komentář ze dne: 25.08.2006 15:13:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mirekk (@)
Titulek:
<em>A je?t? malá reakce na komentá?ový spam u phpRS systému. - Na ?e?ení tohoto problému se pracuje (myslím, ?e to bylo oficiáln? oznámeno i na phpRS fóru) a bereme to jako vá?ný problém.</em>

A dá se tomu n?jak ve verze 2.6.5 zabránit hned, ne? se to definitivn? vy?e?í? Prosím o radu ?i odkaz, d?kuji.

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.