Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Komentáře

ke článku: GLOSA: "Tato zpráva není obchodním sd?lením ..."
ze dne 23.03.2006, autor článku: Ji?í Luká?

Komentář ze dne: 23.03.2006 12:37:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Patrik Ján (pa3k) (@)
Titulek: ?ivot bez spamu, ó aká lahoda :)
M?a nedávno vyto?il podobný mail, dovolím si v krátkosti citovať:

Dovožujeme si Vás osloviť s na?ou akciovou ponukou. V prípade, ?e máte záujem a v zmysle zákona o reklame ?. 147/2001, §3 ods. 6 dávate predchádzajúci súhlas príjmu tejto reklamy, otvorte si prílohu ? reklamnú ponuku.

Neskuto?ne ma to rozosmialo. Spammeri ma zachvížu presved?ia aj o tom , ?e nemám nos medzi o?ami :-D
Odporú?am sa obrátiť priamo na ?ivnostenské oddelenie príslu?ného obvodného úradu. Tejto problematike sa venuje konferencia stopspam (krypta.cz) Prekný de?.

Komentář ze dne: 23.03.2006 13:28:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - klodak (krejci@ktkadan.cz)
Titulek: Spam
I já se sna?ím o to abych spamu m?l co nejmém? v po?íta?i a m?l p?ehled. M?j poskytovatel mi spamy ozna?uje ***spam*** a to jde ihned do ko?e. Pro kontrolu se podívám nespadl li tam i n?jaký kámo? a pak ma?u.

Spamu nezdar p?eju

Komentář ze dne: 23.03.2006 15:52:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jAMIE (tomas.gardelka@gmail.com)
Titulek: Komentá?ové spamy
Copak po?ta, ta se dá n?jak obejít... Mn? na mail nap?íklad nechodí zatím ?ádný spam (mám ho taky na googlu :-)), ale problém mám spí? s komentá?ovými spamy na mém fotoblogu http://fotoblog.gardelka.com, denn? mi jich p?íjde klidn? 50 a já to musím po?ád mazat. Nevíte, jak se jich zbavit?

Komentář ze dne: 23.03.2006 16:43:36     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Komentá?ové spamy
Pár rad bych m?l:

a) do p?idávacích formulá?? p?idat kontrolní obrázky nebo ?et?zce; vy?e?í hodn? problém?
b) uchovávat IP adresy; dá se tak v ?ad? p?ípad? vysledovat úto?ník
c) "banovat" (zakázkat) ur?ité ?et?zce nebo IP adresy; zamezí se tak vkládání nej?ast?j?ího "smetí" - nevýhodou je, ?e se tyto filtry se musí po?ad aktualizovat, aby to m?lo n?jaký ú?inek

Komentář ze dne: 23.03.2006 21:40:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kry?pín (@)
Titulek: Re: Re: Komentá?ové spamy
Mo?ná by také mohla pomoci rada obsa?ené v tomto ?lánku: http://php.vra na.cz/syndikace-diskusi.php.

Jinak jsem si takový hóóódn? primitivní spamfiltr, zalo?ený na vyhledávání ?etezc? v textu podle jakéhosi ?ekn?me "slovníkového souboru" p?idal do pluginu intforum v poslední verzi, a stejnou funkci jsem si p?idal i do pluginu inzerce. Není to nic moc, ale pokud se p?ísp?vky opakují a obsahují n?co jedine?ného-t?eba odkaz na stejnou adresu-, sta?í to. ?lo by to docela snadno z toho vypreparovat a vlo?it i do jiných ?ástí phpRS.

Komentář ze dne: 29.06.2006 08:39:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Miloslav Fu?ek (m.fucek(Z)icok.cz)
Titulek: Re: Re: Komentá?ové spamy
A je n?jaké jednoduché ?e?ení p?ímo pro phpRS. Jednoduchým rozumím takové, které zvládne pou?ít i laik jako já p?i zachování dané verze.
Zatím jsem vypozoroval, ?e blokace IP adresy moc smysl nemá, proto?e mi p?ipadá, ?e je podvr?ená, proto?e stejné nebo velmi podobné spamy mají uvedenu poka?dé jinou adresu. Navíc, co je zajímavé, v?t?inou jsou odkazované stránky nefunk?ní. Tak?e nechápu smysl toho, pro? toé tam ten spama? dává, asi je totáln? du?evn? chorý. Jen?e já nezvládám mazat 300 spam? v komentá?ích denn? (spravuji toti? více web?) a slo?ité je i jejich vyhledávání mezi smysluplnými diskusními p?ísp?vky.
?lo by n?jak hodn? jednodu?e nasadit ná? ji? hotový web v phpRS tento Vá? filtr?

Komentář ze dne: 29.06.2006 11:51:28     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Komentá?ové spamy
?e?ení, které se práv? - od za?átku ?ervna 2006 - testuje na supersvet.cz se docela osv?d?ilo a bude pou?ito jako standardní ?e?ení pro phpRS systém, které bude dostupné v práv? vytvá?eném SP pro phpRS v2.8.0.

Je mo?né uva?ovat i o vydání návodu, jak toto ?e?ení implementovat do star?ích verzí phpRS systému, ale mnohem rad?ji bychom vid?li, ?e to bude dal?í impuls pro p?echod na novou verzi phpRS systému. P?eci jenom nová verze je lep?í v ?ad? aspekt? fungování celého redak?ního systému a nemá smysl setrvávat u star?ích verzí.

Komentář ze dne: 01.07.2006 08:41:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Miloslav Fu?ek (m.fucek(Z)icok.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Komentá?ové spamy
Já bych k nov?j?ím verzím p?echázel, ale mám obavy, co to ud?lá nap?. s úpravami vzhledu, které jsem mnohdy vypotil s pomocí n?koho p?es ICQ. Sám bych je u? znovu zrealizovat nedokázal. To je holt úd?l v?t?iny samouk?, kterým u? pomalu táhne na padesátku a st?mito technologiemi se s?ívají jen velmi pomalu a hlavn? dosti povrchn?. Pro m? by to cht?lo upgrade na vy?í verzi na klí?, aby to v?e ud?lalo samo a co by neum?lo, aby mi úpln? polopaticky ?eklo, co a kde mám ud?lat já.

Komentář ze dne: 23.03.2006 18:39:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lokoj (@)
Titulek: :-)
m? se te? neda?í profiltrovat reklamu na viagru atd. ale zase na druhou stranu ?lov?k má aspo? p?ehled co takové prá?ky stojí :-D .a dokonce jsem zjistil ?e kdy? si koupím viagru s n?jakým cialis nebo co tak u?et?ím asi 1,5 eura ... a to se vyplatí :-D ..

Komentář ze dne: 24.03.2006 11:05:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pa3k (@)
Titulek: Re: vigra a spol :-)
Vám nepríde divný ten reklamný spam na viagru alebo na zvä??enie ur?itých partií? Stále mi v?ta hlavou odiaž sa "to" len mohli tí spameri dozvedieť :-D

Komentář ze dne: 24.03.2006 16:13:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lokoj (@)
Titulek: Re: Re: vigra a spol :-)
:-DDD to jsem jako p?ehlednul

Komentář ze dne: 23.03.2006 22:09:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - RV (@)
Titulek: :)
No, ale stejn? se ten mail nakonec vyplatil, proto?e si jej p?e?te spousta dal?ích lidí. Zdá se, ?e ten ?lov?k v?d?l, pro? tu p?ipomínku napsal :)

Komentář ze dne: 24.03.2006 16:17:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lokoj (@)
Titulek: Re: :)
já osobn? span filtruji ale pokud se náhodou n?co dostane p?es filtr rád si to p?e?tu. samoz?ejm? to nesmí být n?co takového jako tu t?ebas poukázal ji?í luká? - prost? nic ne?íkající otravný mail

Komentář ze dne: 24.03.2006 22:32:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (curo@programujte.com)
Titulek: Re: Re: :)
Pou?ívám Outlook Express a tam si manuáln? nastavuji filt - prizpusobuju. Kdyz je v predmetu nebo obsahu zpravy nejake hledane slovo, jde to do odstanene posty. Nyni jsem temer bez spamu. A korektni email se dostane mezi spam tak 1 za tyden (vzhledem k tomu, ze mi chodi denne asi 150 emailu az 300..) - hlavne potvrzeni registrace na nejakych strankach..

Podobná zpráva, jak psal Ji?í Luká? mi do?la ov?em v tom smyslu, ze nejpreve take reklama a hned pote se omlouval, ze to nebylo me (bylo to hromadny email :) ) a ze se za danou stranku omlouva (ale odkaz v emailu byl minimalne 5x :)) )

No kazdopadne jsem premyslel, ze my jsme na tom jeste lepe, jsme cesi, ale co americani, kolik maji asi spamu?
My si muzeme filtry nastavit na anglicka slova apod.. ale americani? :)

Komentář ze dne: 31.03.2006 15:07:30     Reagovat
Autor: [pa3k] - Patrik Ján (fanderska@pobox.sk)
Titulek: Re: Re: Re: :)
Utlouk Experta? Manuálny SPAM filter? Uf, to vá?ne? Mozilla má napríklad algoritmus, ktorý SPAM inteligentne filtruje sám podža reakcií u?ívateža. Je to super vec, nie?o ako umelá inteligencia :-) ono sa to samé u?í a stále zdokonažuje. Je to zalo?ené na BAYES algoritme. [url]http://www.mozilla.org/mailnews/spam.html [/url]

Komentář ze dne: 30.03.2006 08:15:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MirekS (@)
Titulek: spam a UOOU
ja na emaily podobneho typu, jako byl uveden v tomto clanku odpovidam neco v t omto duchu
"tento formular (http://www.uoou.cz/int/spam_stiznost.php3) dnes uz zvladne vyplnit snad uz kazdy"
jinak odkaz na nej vede z http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=bottom&mid=01:10:03&u1=&u2=&t=

a zatim se mi nestalo, ze bych pak dostal dalsi spam z takto informovaneho zdroje...

Komentář ze dne: 30.03.2006 09:53:54     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: spam a UOOU
Myslím, ?e to pln? vystihu r?ení: "Nejlep?í obranou je protiútok!"

Komentář ze dne: 30.03.2006 16:33:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lokoj (reakce@bedna.cz)
Titulek: Re: spam a UOOU
pekny to jsem nevedel ze neco takoveho existuje

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.