Hvězda Anketa o nejlepší phpRS web roku 2007

Hlavním cílem této ankety je podpora svobodného a efektivního webového publikování a propagace redakčního a informačního systému phpRS. Samotná anketa je rozdělena na dvě nezávislé soutěžní kategorie, které hodnotí přihlášené weby z různých kvalitativní hledisek. První kategorie je zaměřena na celkového technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie hodnotí především grafické provedení webu a kvalitu nabízených služeb a výherce bude stanoven na základě výsledku veřejného hlasování internetových uživatelů.

Hlasovací formulář

Pravidla hlasování: V anketě o nejatraktivnější phpRS web může hlasovat jakýkoliv uživatel internetu, který vlastní osobní e-mailovou schránku a je tak schopen úspěšně absolvovat celý hlasovací proces. Každý uživatel může hlasovat pouze jednou a to maximálně pro pět různých soutěžících webů; jeden web tedy může získat maximálně jeden hlas. Hlasovat lze pouze pro weby, které byly zařazeny do zúženého výběrového seznamu 30 nejlepších webů (viz. pravidla). Po vyplnění hlasovacího formuláře vám bude na zadanou e-mailovou adresu zaslán kontrolní e-mail, který vám umožní úspěšně dokončit hlasovací proces.

Hlasování Vložte jednotlivá ID registrovaných webů (1 pole = 1 web):
1. web:
2. web:
3. web:
4. web:
5. web:

Kontrolní e-mail:


Jméno hlasující osoby:


Pravidla ankety:

 1. Ankety o nejlepší phpRS web se může zúčastnit každý webový server (kromě výjimek uvedených v bodu 2), který je vytvořen na základě phpRS enginu (systému) a splňuje podmínky legálního používání phpRS systému.
 2. S ohledem na důvěryhodnost a korektnost této ankety jsou předem vyloučeny veškeré weby přímo související s fungováním phpRS projektu. Konkrétně jde o následující weby: Super Svět (http://www.supersvet.cz) a phpRS: community web (http://www.phprs.cz/magazin/). Dále jsou z této ankety také vyloučeny všechny weby, které porušují platné zákony České republiky nebo mají pornografický obsah.
 3. Anketa o nejlepší phpRS web se skládá ze dvou nezávislých anket, které hodnotí odlišné kvalitativní stránky přihlášených webů. První anketa (kategorie) nese označení "Anketa o nejlepší phpRS web" a hodnotí celkové technologické a designerské zpracování webu. Výherce v rámci této kategorie bude zvolen odbornou porotou (viz. níže). Druhá anketa (kategorie) se jmenuje "Anketa o nejatraktivnější phpRS web" a hodnotí především designerskou stránku webu s důrazem na kreativitu zpracování. Výherce v této druhé kategorii bude zvolen prostřednictvím veřejného hlasování. V případě obou anket probíhá hlasování (volba vítěze) nad speciálním zúženým výběrovým seznam registrovaným webů (viz. níže).
 4. Obě ankety jsou rozděleny do dvou kol (fází), přičemž časový harmonogram obou anket je shodný.
 5. První "registrační kolo" má délku tři týdny (21 dní) a slouží k registraci soutěžních webů. Registrace webů do obou anket probíhá současně v rámci jednoho společného formuláře. Po skončení prvního kola bude vytvořen tzv. zúžený výběrový seznam registrovaných webů, který bude mít maximálně třicet položek (= webů) a bude určen jako zdroj pro hlasování o vítězi v obou anketách ("Anketa o nejlepší phpRS web" a "Anketa o nejatraktivnější phpRS web").
 6. Zúžený výběrový seznam registrovaných webů vytváří odborná porota (viz. níže) a základním hodnotícím kritériem je celková kvalita webu (tedy nejen technologické a designerské zpracování webu, ale například i funkční a obsahová náplň). Základním cílem tohoto "mezikroku" je snížit počet soutěžících webů v hlavní soutěži na třicet nejlepších registrovaných webů a umožnit tak hlasujícím v druhém (finálovém) kole plně se soustředit na kvalitu všech postupujících webů, aniž by byli nuceni procházet desítky až stovky webů.
 7. Druhé "hlasovací kolo" trvá tři týdny (21 dní) je plně vyhrazeno pro hodnocení a následné hlasování. Veřejné hlasování v rámci "Ankety o nejatraktivnější phpRS web" probíhá prostřednictvím hlasovacího formuláře (viz. níže).
 8. Weby by měly být registrovány pod svou základní absolutní URL adresou (např.: http://www.supersvet.cz). Po skončení prvního registračního kola bude provedena kontrola na duplicitu registrovaných webů a ze seznamu budou vyřazeny duplicitní záznamy. 1 web = pouze jedna URL adresa.
 9. V průběhu druhého hlasovacího kola již nelze měnit zveřejněné URL adresy registrovaných webů.
 10. Hlasovat lze pouze pro řádně zaregistrované weby, které prošly prvním registračním kolem a nebyly vyřazeny ani po uplatnění všech korekčních pravidel (viz. zúžený výběrový seznam registrovaných webů). Veřejné hlasování, v případě "Ankety o nejatraktivnější phpRS web", probíhá prostřednictvím speciálního hlasovacího formuláře, jehož umístění bude předem veřejně oznámeno.
 11. Princip hlasování je u obou anket shodný. Celkem lze hlasovat až pro pět různých webů, přičemž nelze jednomu webu přidělit více než jeden hlas (1 hlas = 1 bod). Výhercem ankety se stává web s největším počtem bodů. Pokud se po sečtení všech platných bodů na prvním nebo druhém místě umístí více jak jeden web, rozhodne o konečném pořadí odborná porota (viz. níže), která jako celek přidělí jeden speciální preferenční bod a určí tak vítěze. Další příčky v pořadí (tedy třetí a nižší) mohou být sdíleny více weby najednou.
 12. Hlasování je vázáno na jedinečnou e-mailovou adresu a reálné jméno hlasující osoby (zadání skutečného jména je také podmínkou pro případné získání ceny určené pro hlasující osoby). Na zadanou e-mailovou adresu bude obratem odeslán kontrolní e-mail, který bude obsahovat ověřovací link, jehož aktivace umožní započítání provedeného hlasování. Jedna osoba může hlasovat pouze jednou. Přidělenou kvótu pěti hlasu nelze dělit např. na dva hlasovací úkony.
 13. Pro hlasování používejte výhradně své e-mailové adresy, které vám umožní dokončit hlasovací proces. Zvýšený výskyt nesmyslných adres typu: aaa@seznam.cz, aab@seznam.cz, atd., může vést až k vyřazení všech těchto hlasů z ankety.
 14. Odborná porota je sestavena ze zkušených a odborně zdatných lidí (z větší části se jedná o dlouholeté účastníky phpRS projektu) a rozhoduje o vítězi "Ankety o nejlepší phpRS web". V případě nerozhodného stavu na prvním místě v jakékoliv anketě rozhodne odborná porota o celkovém vítězi prostřednictvím přidělení jednoho speciálního preferenčního bodu. V tomto případě hlasuje odborná porota jako celek a preferenční bod získává web s nejlepším hodnocením (= nejvíce jednotlivých hlasů) v odborné porotě.
 15. V případě obou anket jsou první dvě místa ohodnocena speciálními cenami, které věnují firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor ankety a IT portál Programujte.com, mediální partner a sponzor ankety. Dále budou z databáze hlasujících (netýká se odborné poroty) vylosování tři výherci, kteří také obdrží speciální ceny věnované firmou ZONER software, s.r.o., generální sponzor ankety.
 16. Všichni výherci jsou vždy oficiálně kontaktování (formou elektronické pošty) provozovatelem ankety a informováni o obsahu jejich výhry. Pokud na tento informační e-mail neodpoví do jednoho týdne, bude jim zaslán druhý informační e-mail, který je zároveň upozorní na možnost propadnutí výhry, pokud nebudou reagovat do dvou týdnů od odeslání tohoto e-mailu. V případě, že výhra propadne, je další postup na provozovateli ankety. Může například prodloužit termín na vyzvednutí výhry nebo v případě výhry určené pro hlasující vylosovat dalšího náhradního výherce.
 17. Konečné výsledky obou anket by měly být zveřejněny od jednoho týdne od ukončení druhého hlasovacího kola. V případě stížení nároků na vyhodnocení některé z anket může být tento termín posunut, ovšem tato změna musí být oficálně zveřejněna a zdůvodněna.
 18. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety (či jinak potrestat) jakýkoliv web, který poruší nepsaná pravidla "fair play" soutěže.

Ochrana osobních dat:

Veškerá data (např. e-mailové adresy, atd.) získaná v průběhu registrace webů a hlasování slouží pouze pro interní technologické účely této ankety a nebudou nikdy poskytnuty žádné třetí straně.

Zpět na hlavní stránku


Valid HTML 4.01! ZONER software phpRS Anketa o nejlepší phpRS web roku 2007
(c) Jiří Lukáš - phpRS project, http://www.supersvet.cz, http://www.phprs.cz