Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 má dal?ího nového partnera

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 06. 2007 - 20369 přečtení

Po?adatel Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007 phpRS projekt a IT portál Programujte.com s radostí oznamují, ?e se dohodli na uzav?ení oficiální mediální a sponzorské spolupráce na realizaci a propagaci leto?ního a budoucích ro?ník? Ankety o nejlep?í phpRS web.

Celý článek... | Počet komentářů: 199 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Léto ve znamení Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Ji?í Luká? - phpRS - 21. 06. 2007 - 21456 přečtení

Dal?í rok utekl jako voda a je tu op?t léto a s ním i na?e tradi?ní Anketa o nejlep?í phpRS web roku, která letos vstupuje do svého ?tvrtého d?jství. Jako ka?dý rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep?ích web? vytvo?ených pomocí phpRS systému a samoz?ejm? i na hodnotné ceny, které v?nuje firma Zoner software, s.r.o., generální sponzor na?í ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 289 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Internetová závislost

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 10. 03. 2007 - 13562 přečtení

Je?t? nedávno jsem si najivn? myslel, ?e pat?ím k té malé "neposkvrn?né" skupince lidí, co netrpí ?ádnou závislostí nebo fixací na v?elijaké ty "moderní ud?látka" nebo legální drogy v podob? cigaret ?i kofeinu. Musím v?ak bohu?el p?iznat, ?e jsem se ?eredn? spletl a p?eci jenom n?jakou tou závislostí trpím. Konkrétn? jde o Internetovou závislost v podání t??kého pracovního návyku na nep?etr?itou a ni?ím neru?enou p?ítomnost Internetu v mém pracovním po?íta?i. ? "Dobrý den, jmenuji se Ji?í Luká? a jsem (pracovn?) závislý na Internetu!"

Celý článek... | Počet komentářů: 1155 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.8.1

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 01. 2007 - 25239 přečtení

10. ledna 2007 byla oficiáln? uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která nese ozna?ení 2.8.1. Jak ji? samotná ?íselná hodnota nazna?uje, nejde o ?ádnou zlomovou verzi, ale i tak obsahuje ?adu zajímavých novinek a úprav, které stojí za p?echod na tuto novou verzi. Asi nejd?le?it?j?í novinkou je integrace oficiální ochrany proti komentá?ovému spamu do ?lánkového komentá?ového subsystému. Dal?í podrobné informace o phpRS verze 2.8.1 najdete v tomto ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 1190 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Váno?ní a novoro?ní p?ání 2006

Ji?í Luká? - Informace - 22. 12. 2006 - 22594 přečtení

Vá?ení ?tená?i a p?íznivci phpRS projektu, jménem redakce Super Sv?ta a phpRS vývojového týmu bych vám rád pop?ál ?ťastné a veselé pro?ití váno?ních svátk?, hodn? dárk? pod strome?kem a úsp??ný nový rok 2007.

Celý článek... | Počet komentářů: 1075 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006

Tisková zpráva - Press - 04. 12. 2006 - 10939 přečtení

Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t slavnostn? vyhlásil výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006. Stalo se tak poslední listopadový den na konferenci Databázový sv?t 2006 po?ádané spolu s Centrem pro výzkum informa?ních systém?. Podobn? jako v p?edchozích letech byla i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1170 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Snooker blog roz?i?uje nabízené slu?by a st?huje se na vlastní adresu!!!

Ji?í Luká? - Snooker blog - 21. 11. 2006

V pr?b?hu listopadu pro?el snookerový webzine "Snooker blog" významnou inovací, jejím? výsledkem je roz?í?ení portfolia nabízených slu?eb a roz?í?ení rozsahu a obsahu snookerového zpravodajství. Sou?ástí této inovace je i kompletní p?emíst?ní ve?kerého obsahu Snooker blogu na jednotnou adresu, kterou je http://www.supersvet.cz/snooker/.

Celý článek... | Počet komentářů: 1129 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Nejdra??í po?íta?ová my? na sv?t? poprvé v ?esku

Tisková zpráva - Press - 15. 11. 2006 - 18965 přečtení

Exkluzivní diamantovou PC my? ur?enou spí?e VIP celebritám ne? klasickým fand?m internetového surfování p?edstavuje poprvé v ?eské republice spole?nost Kangaroo Communications s.r.o.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1155 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 410 článků


?árovka

Pro za?áte?níky ? co by vám nem?lo uniknout


Co je to redak?ní systém?

K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?

phpRS on-line dokumentace

v?echny mo?né ?lánky o phpRS systému

Kde se nau?it PHP jazyk

Chci upravit vzhled phpRS systému


Jak upravit vzhled phpRS systému

phpRS on-line dokumentace

Zajímavé ?lánky a komentá?e


Nejlep?í redak?ní systém ? utopie nebo realita?

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?


sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Ankety

Vnímáte po?ízení zbo?í p?es Internet jako bezpe?nou formu nákupu zbo?í?


Celkem hlasovalo: 53706

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Bug Report System

02.06.2006: Chyba p?i pou?ití mysqli
[phpRS systém]
[bez rizika]

22.03.2006: trclanek.php - chyba vo funkcii CelkemClanku()
[phpRS systém]
[bez rizika]

27.02.2006: Informa?ní e-mail se odesílá bez obsahu
[phpRS systém]
[bez rizika]

10.01.2006: SQL skript pro update - zmeny2-5-0_2-6-5.sql
[phpRS systém]
[bez rizika]

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.