Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

téma

Tisková zpráva - PHP - 27. 03. 2017 - 3312 přečtení


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Press

Zveme Vás na Databázový sv?t 2008

Tisková zpráva - Press - 30. 10. 2008 - 27148 přečtení

?estý ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 13. listopadu 2008. Nosným tématem jsou aktuální trendy v databázích. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1342 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Malé velké drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 21. 12. 2007 - 31991 přečtení

GSM telefon je super v?c a musím se p?iznat, ?e si ji? nedoká?i sv?j ?ivot bez téhle malé mluvící a ob?as i vibrující krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p?íli? dot?rný, ale celkové klady jednozna?n? p?evy?ují.

Nedávno jsem v?ak p?i dobíjení svého kreditu narazil na takové problémy, ?e jsem byl v jednu chvíli rozhodnut "celé tohle na?e báje?né partnerství rozcupovat na kousky" a vrátit se do prav?ku; tedy k pevné lince.

Celý článek... | Počet komentářů: 229 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Den proti spamu 7. listopad 2007

Tisková zpráva - Press - 03. 11. 2007 - 26099 přečtení

Blog Canik.cz ve spolupráci s ?eským antispamovým portálem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 první ?eský Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj svému spammerovi! - má upozornit na alarmující stav v oblasti elektronické komunikace. Byl-li vám v posledním roce zaslán ?eský spam (tj. nevy?ádaná zpráva), m??ete v rámci této iniciativy spojit své síly s dal?ími a (1) osobn? oslovit svého ?eského spammera a (2) zapojit se do ve?ejné diskuze na toto téma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1278 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Zveme vás na Databázový sv?t 2007

Tisková zpráva - Press - 02. 11. 2007 - 25126 přečtení

Leto?ní ? v po?adí ji? pátý ? ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosným tématem je Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1276 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Zajímavosti

Malé velké drobnosti - Snadné jako facka

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 20. 10. 2007 - 24500 přečtení

P?edem upozor?uji, ?e následující ?lánek je ur?en p?edev?ím k pobavení a nemá ?ádný hlub?í smysl. Pokud hledáte n?jakou hutn?j?í du?ení potravu, musíte jít bohu?el o n?jakou tu www stránku dál.

Zhruba p?ed m?sícem mi zavolal kamarád a polo?il mi jednoduchou otázku: "Zvládne? instalaci AP routeru?" Má odpov?? byla rychlá a jednozna?ná: "Snadné jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

Celý článek... | Počet komentářů: 286 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 08. 2007 - 38517 přečtení

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 je ji? minulostí a zbyla pouze poslední, ov?em o to více milá, povinnost a sice oficiální vyhlá?ení výsledk? leto?ního, v po?adí ji? ?tvrtého, ro?níku. Dop?edu pouze prozradím, ?e leto?ní souboj o první p?í?ky byl opravdu vyrovnaný a rozhodoval ka?dý hlas.

Celý článek... | Počet komentářů: 1285 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Léto ve znamení Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Milan Reinberk - phpRS - 22. 07. 2007 - 24086 přečtení

Dal?í rok utekl jako voda a je tu op?t léto a s ním i na?e tradi?ní Anketa o nejlep?í phpRS web roku, která letos vstupuje do svého ?tvrtého d?jství. Jako ka?dý rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep?ích web? vytvo?ených pomocí phpRS systému a samoz?ejm? i na hodnotné ceny, které v?nuje firma Zoner software, s.r.o., generální sponzor na?í ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

index | 1-8 | následující | Celkem 410 článků


?árovka

Pro za?áte?níky ? co by vám nem?lo uniknout


Co je to redak?ní systém?

K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?

phpRS on-line dokumentace

v?echny mo?né ?lánky o phpRS systému

Kde se nau?it PHP jazyk

Chci upravit vzhled phpRS systému


Jak upravit vzhled phpRS systému

phpRS on-line dokumentace

Zajímavé ?lánky a komentá?e


Nejlep?í redak?ní systém ? utopie nebo realita?

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?


sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Ankety

Vnímáte po?ízení zbo?í p?es Internet jako bezpe?nou formu nákupu zbo?í?


Celkem hlasovalo: 54123

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Bug Report System

02.06.2006: Chyba p?i pou?ití mysqli
[phpRS systém]
[bez rizika]

22.03.2006: trclanek.php - chyba vo funkcii CelkemClanku()
[phpRS systém]
[bez rizika]

27.02.2006: Informa?ní e-mail se odesílá bez obsahu
[phpRS systém]
[bez rizika]

10.01.2006: SQL skript pro update - zmeny2-5-0_2-6-5.sql
[phpRS systém]
[bez rizika]

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.