Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Zatm?ní Slunce 1999

Ji?í Luká? - Informace - 12. 08. 1999 - 7069 přečteníKniha Centurií, Nostradamus (francouz?tina ?estnáctého století; jeden z mo?ných ?eských p?eklad?) :

Úplné zatm?ní slunce, 1999 L´an mil neuf cent nonate neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roi deffraieur
Resusciter le grand Roi d´Angolmois.
Avant que Mars regner par bonheur

Rok tisíc dev?t set devadesát dev?t sedmý m?síc
Z nebe p?ijde velký hr?zný král
O?ivit velkého krále Angolmoisu.
D?ív ne? Mars zavládne ?t?stím.

Úplné zatm?ní slunce, Velká Británie, 1999 ... a jak bylo prorokováno, tak se také i stalo. Z modrých, av?ak mnohde bou?kovými mraky potemn?lých, nebes sestoupilo Slunce, aby temnou vládu nad povrchem zemským p?evzal král Angolmois, d?íve ne?-li nás od velké zkázy zachrání marťané. A bylo temno a mráz. Vítr d?siv? "hvízdal", vlci vyli, elektrická energie p?estala proudit do v?ech lidských p?íbytk? a v?echna auta havarovala. Lidstvo, tak jak ho známe, p?estalo existovat. ... "Sakra d?dku, vypni u? tu televizi nebo ti zdegeneruje mozek," za?ve babka na d?dka a vytahuje ?erstv? upe?ené tvarohové kolá?e z elektrické trouby. "No jo babko, u? jdu, u? jdu," ?ve d?dek a pomalu se zvedá z propoceného k?esla. Je?t? ne?-li v?ak d?dek stiskem ?erveného knoflíku na dálkovém ovlada?i definitivn? uml?el TV bednu, objevila se na TFT obrazovce hlasatelka se slovy: "Dal?í díl sci-fi seriálu Konec sv?ta s názvem Je?t? po?ád nic uvedeme v pátek ve?er v 19.00. D?kujeme za pozornost!"

Pokud ?tete tento pon?kud "potemn?lý úvodník", tak to znamená, ?e jste ve zdraví a bez po?kození svého zraku p?e?ili ?asto nevídaný p?írodní jev: zatm?ní Slunce M?sícem, k ?emu? vám up?ímn? gratuluji a p?idávám p?ání v?eho nejlep?ího a hodn? úsp?ch? v osobním, ale i profesním ?ivot?.

A jak jsem strávil já osobn? tuto v?emi o?ekávanou událost? - Jedním slovem: Sp??n?! - Lítal jsem s "vykuchanou disketou" od balkónu k televizi a zp?t. P?eklapával na dálkovém ovlada?i programy a sna?il se najít ty nejlep?í záb?ry. - Nyní ji? mohu hrd? ?íci, ?e se mi to vyplatilo a vid?l jsem proces totální zatm?ní v p?ímém p?enosu z Velké Británie (BBC stanice) a z Francie (TV5 stanice).

Nu a na záv?r tu mám pro vás je?t? schovaný vtip Zatm?ní Slunce roku 1999 (zdroj: Neviditelný pes):

Instrukce ?editele nám?stkovi:
Ve st?edu v poledne je zatm?ní slunce, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí. Nechť pracovníci nastoupí v pracovním od?vu na nádvo?í. P?i pozorování tohoto ?ídkého jevu podám p?íslu?ný výklad. Bude-li pr?et, nebude nic vid?t, v tom p?ípad? p?jdeme do jídelny.
Instrukce nám?stka vedoucím odbor?:
Na pokyn ?editele bude ve st?edu v poledne zatm?ní slunce. Bude-li pr?et, nebude to mo?ná na nádvo?í v pracovním od?vu vid?t. V tom p?ípad? se provede zatm?ní slunce v jídeln?, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí.
Instrukce vedoucího odboru vedoucím odd?lení:
Na pokyn ?editele dojde ve st?edu v poledne v pracovním od?vu ke zmizení slunce. ?editel dá pokyn k tomu, má-li pr?et, co? se ka?dý den nevidí.
Vedoucí odd?lení skupiná??m:
Bude-li ve st?edu v jídeln? pr?et, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí, zmizí v poledne ná? ?editel v pracovním od?vu.
Skupiná? pracovník?m:
Ve st?edu v poledne zmizí ná? ?editel. ?koda, ?e se to nedá vid?t ka?dý den.

P?eji p?íjemný víkend ...


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.