Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

WEBMIX: Toulky Internetem (15)

Ji?í Luká? - WWW - 07. 01. 2001 - 10922 přečtení

?KOLA HROU
aneb kde sehnat maturitní otázky, seminární práce a jiné ?kolní pom?cky!


Jste studentem(kou) st?ední odborné nebo vysoké ?koly? Budete tento rok maturovat? Dostali jste za úkol vypracovat seminární práci nebo referát? ... Pokud ano, tak nezoufejte, jeliko? nejv?t?í elektronická knihovna na sv?t? - Internet - vám práv? nyní otvírá svou náru? a nabízí vám tu nejlep?í pomoc, kterou si jen m??ete p?át. - Nev??íte? Tak brouzdejte!

WWW.SEMINARKY.CZ

Tento spí?e vysoko?kolsky zam??ení server s jednoduchým designem a opravdu minimálním mno?stvím reklamy obsahuje pom?rn? slu?n? zapln?nou - tématicky roz?len?nou - databázi seminárních prací, která je p?ístupná skrze na úvodní stran? zobrazený katalog, jen? je roz?len?n na tématické celky a tyto celky pak následn? na jednotlivé oblasti. Nap?. jeden ze sedmi celkem dostupných tématický celk? tvo?í následující polo?ky: Ekonomie, Management, Marketing, Obchodní jednání, Korespondence, PR, Personalistika a Ú?etnictví.

Jako dal?í p?ednost serveru www.seminarky.cz vidím i velmi slu?n? propracovaný a hlavn? promy?lený systém informací zobrazovaných u ka?dé seminární práce, který mi ihned na první pohled prozradí, jak se daná seminární práce jmenuje, ?eho se týká, kdo je autorem, kdy vznikla, kolik má stran, zda-li má úvod a záv?r a dokonce i jsou-li v ní pou?ity n?jaké obrázky.

Proto?e si myslím, ?e od takto zam??eného serveru snad ji? nelze ani více po?adovat, tak mi nezbývá nic jiného, ne?-li vám doporu?it jeho náv?t?vu!

WWW.MATURITA.CZ

... je dle mého názoru asi tím nejlep?ím "st?edo?kolsky zam??eným" serverem v ?eské odno?i sít? sítí a svým "?tená??m" (nebo klient?m) nabízí opravdu "kvalitní zbo?í za dobrou cenu - jinak ?e?eno zadarmo"! I kdy? tento server nabízí i ?adu dal?ích vedlej?ích slu?eb, které se st?edo?kolským ?ivotem souvisí - nap?.: informa?ní centrum zam??ené na problematiku maturitních ples?, mo?nost zaslání elektronické pohlednice, informace o vysokých ?kolách a seznamku (- i to pat?í ke st?edo?kolskému ?ivotu), rád bych vás upozornil na hlavní tématickou ?ást, která je roz?len?na na dv? základní rubriky: MATURITNÍ OTÁZKY a REFERÁTY.

První ze dvou vý?e jmenovaných rubriky "MATURITNÍ OTÁZKY" je rozd?lena do 14 kategorií (?J-literatura, ?J-gramatika, ?tená?.deníky, Literatura-auto?i, Angli?tina, N?m?ina, Po?íta?e, Program. vybavení, Biologie, Ú?etnictví, Matematika, Zem?pis, D?jepis a Ekonomika), p?i?em? ka?dá kategorie obsahuje sv?j interní seznam jednotlivých vypracovaných maturitních otázek a p?ípadn? i seznam odkaz? ukazujících na jiné stránky zabývajících se shodným tématem.

Jeliko? rubrika "REFERÁTY" podléhá prakticky stejným pravidl?m jako p?ede?lá rubrika, tak ji nebudu nijak více komentovat, jen vám prozradím, ?e dle mých informací obsahuje n?co okolo 620 referát?, co? je ji? opravdu slu?né ?íslo, které p?ímo samo vybízí k náv?t?v? tohoto serveru!

Maturita server

Jako poslední vám nabízím mini-recenzi serveru "Maturita server", který se nalézá na následující adrese maturita.czechia.com a svým obsahem se dá p?irovnat k dosti "odleh?ené verzi" p?ede?lého serveru WWW.MATURITA.CZ. - Toto odleh?ení spo?ívá v absenci v?ech ostatních rubrik krom? rubriky "MATURITNÍ OTÁZKY", která má i p?es úzkou specializaci tohoto serveru men?í mno?ství rubrik ne?-li vý?e uvedený server.

Av?ak i p?es toto men?í mno?ství "u?ebního materiálu" si myslím, ?e se jedná o dobrý informa?ní server, který má svým náv?t?vník?m co nabídnou!


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.