Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Pohodlná a snadná práce s firemními daty

Promotion článek - Microsoft - 24. 01. 2006 - 10421 přečtení

T?i lidé pracují na jednom dokumentu. Poslední verzi si posílají e-mailem. "Kdyby n?co", tak je?t? le?í na síti kopie. Jen?e kdo má v e-mailu tu opravdu poslední verzi? Ta, co je na síti, byla aktualizována p?ed týdnem... Tak p?esn? tohle se s Microsoft Windows Share Point Services nestává.

Microsoft Windows SharePoint Services umo??uje snadnou týmovou komunikaci a práci s dokumenty p?es webové rozhraní. Pomocí této technologie lze jednodu?e v rámci týmu sdílet nap?íklad dokumenty, kontakty, kalendá? událostí, vytvá?et pr?zkumy a diskusní výv?sky. Pracovní prost?edí je p?itom pln? upravitelné pro ka?dého u?ivatele.

Dokumenty lze uchovávat v n?kolika verzích, p?ipojovat k nim dodate?né informace a vytvá?et tak jakousi ko?ilku dokumentu. Zajímá Vás, kdy se dokument zm?ní? Nastavte si automatická upozorn?ní. Chcete diskutovat s kolegy o obsahu dokumentu? Zalo?it firemní helpdesk? Vytvo?it hlasování o nejlep?í fotku z firemního ve?írku? Není problém, v?e je k dispozici v jediné nabídce k dokumentu. Práv? tyto u?ite?né funkce jsou jasnou výhodou p?ed "klasickým" sdílením dokument? na souborových serverech.

Firemní intranetový portál vytvo?ený pomocí Windows SharePoint Services je integrovaný s Microsoft Office System 2003. Díky tomu je velmi snadné na n?m vést a udr?ovat firemní administrativu. K dispozici je také ?ada ?ablon podle toho, s jakými dokumenty nej?ast?ji pracujete a jak, nap?íklad weby pro týmovou spolupráci, práci s dokumenty, po?ádání pracovních ?i spole?enských sch?zek. V knihovnách m??ete vytvá?et nové dokumenty s p?ipojenou ?ablonou, co? se hodí p?i tvorb? obchodních nabídek apod. Pokud máte strukturu dat v aplikaci Microsoft Excel, kterou chcete p?evést do seznamu a vystavit na intranetu, jednodu?e ji importujete.

SharePoint Services jsou postaveny na technologii Microsoft ASP.NET a b??í na Microsoft Windows Server 2003. Technologie je voln? sta?itelná z internetových stránek spole?nosti Microsoft a jako databázové úlo?i?t? je vyu?íván Microsoft SQL Server.

Windows SharePoint Services toho umí hodn? a m??e být velmi u?ite?ný. Aplikaci si m??ete p?ijít vyzkou?et a "osahat" na n?který ze seminá??, které k tomuto tématu Microsoft po?ádá. Jsou zadarmo a rovnou se p?ihlásit m??ete na www.itseminare.cz.

Celý promotion článek | Zpět | Počet komentářů: 1103 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.