Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Paint Shop Pro 5.01

Ji?í Luká? - Jak na to? - 30. 08. 1999 - 11742 přečteníVýrobce programu: Jasc Software, Inc.

Jeliko? minulý dvoudílní ?lánek s názvem "Jak vytvá?et Internet grafiku" vzbudil u mnohých z vás nemalý zájem o tento problém a ur?itá ?ást ?tená?? ?ádala i malou "recenzi", která by o n?co d?kladn?ji p?edstavila mého favorita v internetových grafických programech, rozhodl jsem splnit va?e p?ání a doplnit toto zajímavé téma i o malou "recenzi" grafického nástroje "Paint Shop Pro", s jeho? pomocí m??ete za?ít lehce realizovat své "grafické sny".

Pro? práv? PSP (= Paint Shop Pro)? - Proto?e je lehce ovladatelný, rychlý, výkonný, podporuje velké mno?ství grafických formát?, umo??uje "zrychlený" (maximáln? zjednodu?ený) p?ístup k nej?ast?ji pou?ívaným funkcím a disponuje propracovaných "zaklada?em" obrázk?. (Poznámka: Je toho samoz?ejm? mnohem a mnohem více, ale myslím, ?e se mi poda?ilo vyjmenovat to podstatné!)

První kr??ky! - "Kdo chce um?t létat, ten se musí nejprve nau?it skákat!" Tak p?esn? toto ?elezné pravidlo zde neplatí, proto?e pracovní prost?edí programu PSP 5.01 je tak intuitivní a snad by se dalo ?íci i: "standardn? zpracované", ?e s jeho ovládáním nebudete mít rozhodn? ?ádné potí?e a budete si p?ipadat jako v "pohodlí svého oblíbeného k?esla u praskajícího krbu." - Osobn? si myslím, ?e tento "bla?ený pocit" nenavazuje pouze klasicky provedená soustava nabídek (menu), ale také "osobit?", av?ak intuitivn?, zpracovaná soustava nástrojových panel? (angl.: Toolbars), které lze samoz?ejm? v p?ípad? pot?eby z pracovní plochy odstranit pouhým zatr?ením jednoho p?epína?e. (Poznámka pro "budoucí" u?ivatele: Nástrojové panely "Histogram Window" a "Layer Palette" nejsou pro b??nou práci v?bec za pot?ebí, proto vám doporu?uji je odstranit z pracovní plochy. U?et?íte tak "zlatem nevyvá?itelný" edita?ní prostor.)

Profesionální "zaklada?" nových obrázk?. - Dal?í (ji? vý?e zmín?nou) výhodou tohoto softu je také jeho pe?liv? zpracovaný dialog p?i zakládání nového obrázku, jen? vám umo?ní (v pixelech, cm nebo v palcích) definovat rozm?ry, barevnou hloubku a typ pozadí. Nesporným plusem je i "kapacitní ukazatel", který vám v ka?dém okam?iku zakládacího procesu ukazuje velikost (v KBytes) maximáln? vyu?itého/zapln?ného obrázku.

Nadstandardní základní obsluha. Sou?ástí (mnou osobn? nazývané) standardní výbavy obvykle obsa?ené ve dvou polo?kách "File" a "Edit" hlavního menu v?t?iny program? jsou zde jak klasické funkce typu Ulo? (save), Ulo? jako, (save as), tak i n?které pon?kud "exoti?t?j?í" typu Browse... (p?ehledn? zobrazí v?echny náhledy na obrázky obsa?ené ve zvolené slo?ce pevného disku) a Barch Conversion... (zp?ístup?ující dialog s jeho? pomocí lehce zkonvertujete obrázek z jednoho formátu do druhého).

Pokra?ování p?í?t? ...

Související ODKAZY:
Paint Shop Pro 6 Beta!: Nová beta-verze tohoto skv?lého programu se spoustou vylep?ení a ...
Paint Shop Pro 5: Domovské stránky tohoto komplexního nástroje ur?eného pro tvorbu obrázk?.

P?eji úsp??ný start do nového týdne ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.