Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (2. ?asť)

?t?ná?i - Jak na to? - 09. 10. 2004 - 13844 přečtení

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dosť, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?iť tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetliť jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klásť dôraz na jeho databázovú ?asť, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

Nahratie dát do databázy
Na vytvorenie databázy phpRS mô?eme pou?iť pripravený skript db_phprs.php. Ja som tento skript doposiaž nikdy nepou?il, preto opí?em druhú mo?nosť. Budeme potrebovať phpMyAdmina, ktorého mô?eme taktie? nain?talovať do adresára ~/public_html. Jeho konfiguráciou sa tu teraz zaoberať nebudeme. V?etko, ?o potrebujeme vedieť, nájdeme na Intervale v tomto ?lánku.

Spustíme si prehliada? (Mozilla, Konqueror) do ktorého zadáme adresu http://localhost/~nazov_vasho_domovskeho_adresara/phpMyAdmin.

phpMyAdmin

Najskôr si nastavíme kódovanie, ktoré chceme pou?ívať. Tu musíme byť obozretní, ke??e ak by sme kódovanie nastavili a? po nahratí tabuliek a dát a vykonali zápis, na?e dáta by sa stali nekonzistentnými.

Nastavenie kódovania

Zadáme názov databázy.

Vytvorenie databázy

Klikneme na názov darabázy, pri?om sa nám na pravej strane obrazovky otvorí nový formulár. Prejdeme na kartu SQL a do okienka vlo?íme cestu k súboru phprs.sql.

Nahratie databázy

Ak sa ?asom zorientujeme a budeme chcieť experimentovať s údajmi v databáze phprs, klásť zlo?itej?ie dotazy, dolovať dáta, ur?ite nám na to dobre poslú?i phpMyAdmin s aktivovanými mo?nosťami práce s previazanými tabužkami, typmi MIME, ?i exportu do PDF. Veža mo?ností poskytuje aj klient MySQLcc.

MySQLcc

Ale ak si nain?talujeme Rekall, ?o je databázový front-end pre rôzne typy databáz, dop??ajúci funkcie, ktoré u MySQL absentujú (chýbajú vám v MySQL napríklad pohžady?), na?ej virtuozite s SQL u? nemusí stáť ni? v ceste. Je ur?ený do prostredia KDE.

Rekall

V prípade nasadenia Rekallu získame podobné mo?nosti ako pri aktivovaní práce s previazanými tabužkami u phpMyAdmina len s tým rozdielom, ?e Rekall nepotrebuje ?peciálnu databázu s pomocnými tabužkami ale vytvorí si zvlá?tnu tabužku __RekallObjects s požami Id, Name, Type, Definition, Description, SaveDate a Extension v databáze, na ktorú ho aplykujete, v na?om prípade phprs.

Administra?né centrum
Zostáva u? len nakonfigurovať phpRS. V prehliada?i zadáme http://na?a_cesta_k_phpRS/admin.html

Prihlásenie do administra?ného centra

Vyplníme ?tandardne nastavené prihlasovacie údaje, u?ívatež admin a heslo heslo. Následne sa ocitneme v administra?nom centre. Na túto tému u? vy?li na Supersv?te ?lánky a preto sa zmienim len o tých najdôle?itej?ích nastaveniach.

1. Konfigurácia -> Správa globálnych a ?lánkových ?ablón -> Hžadať
2. Priradenie ?lánkových ?ablón
3. Konfigurácia -> Konfigurácia systému (tu je najdôle?itej?ia polo?ka "Globálna ?ablona", bez priradenia niektorej zo ?ablon vôbec phpRS nespustíte)

Konfigurácia základného nastavenia

4. Tu si mô?eme aktivovať aj rôzne plug-iny, ktoré pridávajú phpRS roz?írené funkcie. Vežké mno?stvo plug-inov nájdeme aj na adrese nemrum.cz.
5. Editácia autorov -> Edituj (tu je vhodné zmeniť heslo pre administrátora)

Teraz by sme mali mať v?etko pripravené na prvé spustenie phpRS - tak smelo do toho...

phpRS

Ak si phpRS obžúbite tak, ako som si ho obžúbil ja, mo?no sa ?asom pustíte do jeho modifikácie vzhžadu alebo funk?nosti, v ?om vám napomô?u ?lánky na Supersv?te, alebo na stránkach jeho viacerých vylep?ovatežov. Jednou z nich je napríklad www.hepbeg.net.

Tak ?o? E?te stále si myslíte, ?e in?talácia a administrácia phpRS na Linuxe je nejaká veda?

Tento dokument bol vytvorený v textovom editore Kate, obrázky boli snímane z obrazovky pomocou aplikácie KSnapshot a upravené v grafickom editore Gimp.

yerry

Související články:
Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (1. ?asť) (08.10.2004)
[Akt. známka: 0,10 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1115 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.