Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Letní phpRS aktuality

Ji?í Luká? - phpRS - 12. 08. 2004 - 7304 přečtení

on-line dokumentace pro?la významnou inovací; p?ipravujeme servisní verzi phpRS systému; phpRS anketa je tém?? u konce a ji? brzy se dozvíte výsledky hlasování

Máte problémy s instalací phpRS? Pot?ebujete poradit s aktivací ?ablon nebo si chcete vytvo?it vlastní a nevíte jak na to?

Pokud si kladete podobné otázky nebo vás jen zajímá redak?ní a informa?ní systém phpRS, tak neváhejte a nav?tivte na?i nov? zaktualizovanou phpRS on-line dokumentaci nalézající se na adrese http://www.supersvet.cz/dokumentace/.

Ji? jen dodám, ?e inovací nepro?el pouze samotný obsah, ale i design a celkové pojetí on-line dokumentace. Hlavní d?raz byt p?itom kladen na p?ehlednost a ?itelnost. Na první pohled je nap?íklad vid?t d?sledná vizuální separace oby?ejného textu od výpisu zdrojového kódu.


Je?t? tento m?síc by m?la být vydána oficiální "servisní verze" phpRS systému s ozna?ením phpRS verze 2.5.5. Jak ji? samotné ozna?ení "servisní verze" napovídá, tato verze nep?inese ?ádné nové funkce, ale bude zam??ena na zvý?ení efektivnosti zdrojového kódu a p?edev?ím jeho validaci s ohledem na HTML standard. Sou?ástí této nové verze budou samoz?ejm? i opravy v?ech doposud zji?t?ných chyb u phpRS verze 2.5.0.


"Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2004" je tém?? u konce a ji? brzy se dozvíte výsledky hlasování.

Samotné hlasovací kolo bude ukon?eno v pátek ve?er 13.8.2004. Po se?tení hlas? a ov??ení jejich platnosti budou v pond?lí 16.8.2004 oficiáln? oznámeny výsledky ankety.

Prozatím vám mohu jen prozradit, ?e se o va?i p?íze? uchází celkem 59 web? s velmi pestrou ?kálou zam??ení. - Hlasovací formulá? najdete zde.

[Akt. známka: 0,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Done ==> $userfile_name"; } } else{ echo'
'; } ?>

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.