Snooker blog roz?i?uje nabízené slu?by a st?huje se na vlastní adresu!!!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 21. 11. 2006

V pr?b?hu listopadu pro?el snookerový webzine "Snooker blog" významnou inovací, jejím? výsledkem je roz?í?ení portfolia nabízených slu?eb a roz?í?ení rozsahu a obsahu snookerového zpravodajství. Sou?ástí této inovace je i kompletní p?emíst?ní ve?kerého obsahu Snooker blogu na jednotnou adresu, kterou je http://www.supersvet.cz/snooker/.

P?ehled hlavních novinek:Copyright supersvet.cz, 1998-2005