Steve Davis chce titul z UK Champioship 2006

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 15. 11. 2006

Legenda Snookerového sv?ta "The Nuget" Steve Davis mí?í na prosincový UK Championship v Yorku. Rád by, podle svých slov, minimáln? zopakoval výsledek z lo?ska. Tam ho ve finále porazil mladí?ek Ding. Davis by cht?l získat po jedenácti letech sv?j dal?í bodovaný titul a ur?it? cítí, ?e by se mu to mohlo s trochou ?t?stí poda?it. Konkurence je ov?em veliká a tak bude muset Steve ukázat to nejlep?í ze svého snookerového umu.

Steve Davis a Ding Junhui ve finále UK 2005

49letý Davis loni v pr?b?hu turnaje p?edvedl fantastickou hru a v turnaji porazil obhajujícího ?ampiona Stephena Maguira, stejn? dopadl i Ken Doherty a Stephen Hendry. P?edvedl p?esn? takový snooker, jaký p?edvád?l v dobách své nejv?t?í slávy a a? ve finále ho zastavil Ding Junhui.

"Bylo velice vzru?ující hrát tak dobrý snooker," ?ekl ?estinásobný sv?tový ?ampion z Essexu. "B?hem mé cesty do finále jsem hrál nejlep?í hru v mé karié?e."

"Není pro mne p?ekvapením, kdy? hraji dob?e. Naopak je pro mne velmi frustrující, kdy? ne. V sou?asnosti je standard opravdu hodn? vysoko a dostat se do finále, zále?í na souh?e mnoha faktor?."

"Loni to byl pro mne ohromný turnaj a Ding byl chyb?jící kus skládanky. Mo?ná jsem toho cht?l a? p?íli?. Bylo to u? 11 let, co jsem naposledy vyhrál bodovaný turnaj a já byl loni tak blízko, ?e u? jsem m?l skoro ruce na poháru."

"Bylo by fantastické mít vítr v zádech a za?ít dal?í dlouhou pouť turnajem."

Steve Davis, který kombinuje snooker s rolí spolu-komentátora ve sportovním studiu BBC je?t? dodal: "Miluji York a jsem rád, ?e jsme tu tento rok zpátky. Je to neoby?ejné místo zvlá?t? p?ed Vánocemi. Snad mi krom povinností v BBC zbude trocha ?asu na procházku m?stem."

Snookerové hv?zdy jako Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry ?i John Higgins, ti v?ichni budou chtít ov?em titul pro sebe a tak se budeme opravdu t??it, co nám Steve Davis p?edvede letos na UK Championship.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005