Hold "Whirlwind" Jimmy Whitea pro Patsy Houlihana

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 13. 11. 2006

Jimmy White vzdal v pátek hold Patsy Houlihanovi, bývalému English Amateur ?ampiónovi, který zem?el ve st?edu 8.listopadu. Houlihan, ode?el ve v?ku 77 let.

"Byl jedním z nejv?t?ích hrá??, jaký v?bec kdy hrál," ?ekl White. "On nenaplnil sv?j potenciál a je t??ké ?íct pro?, ale m?l velký vliv na mou hru. Jestli kdokoliv m??e nabídnout n?jaký záznam jeho hry, rád bych ho koupil a ukázal jej v?em, proto?e zp?sob, jakým on hrál byl fenomenální."

Houlihan vyhrál anglický amatérský titul v roce 1965, kdy? porazil Johna Spencera 11:3 ve finále. Stal se profesionálem o ?est let pozd?ji, ale jeho nejlep?í roky byly ji? za ním a tak jeho nejvy??í pozice na sv?tovém ?eb?í?ku byla osmnáctá.

On Porá?el vrcholové hrá?e, jakými byli nap?íklad John Virgo, Joe Johnson, Tony Meo a David Taylor.

Zdroj World Snooker Association
www.worlssnooker.com 
Copyright supersvet.cz, 1998-2005