Cena "Personality of the Year" pro Paula Huntera

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 13. 11. 2006

Paul Hunter byl ve ?tvrtek 9.listopadu 2006 jmenován osobností roku v rámci Yorkshire Young Achievers Awards. Po jeho tragickém úmrtí na rakovinu, se tak stal prvním, komu byla tato cena ud?lena "in memoriam".

Paul Hunter

Ocen?ní místo Paula p?evzala jeho ?ena Lindsey b?hem ceremoniálu v Elland Road na p?d? Leeds United FC. Tato cena, která je i p?ísp?vkem d?tským charitám NCH, je ka?doro?n? ud?lována lidem do 35 let v oblasti obchodu, v?dy, sportu a um?ní v regionu Yorkshire.Copyright supersvet.cz, 1998-2005