World 9-ball Championship 2006: Výsledky Play-off

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 08. 11. 2006

!!! AKTUALIZOVÁNO !!!
Osmého listopadu se na mistrovství sv?ta v devítce rozb?hly nelitostné boje v play-off. My pro Vás máme ji? kompletní výsledky turnaje, který skon?il v ned?li 12.listopadu. O p?ekvapení tu rozhodn? nebylo nouze, jeliko? svou pou turnajem tu pom?rn? brzy zakon?ili n?kte?í velcí favorité ?ampionátu, jako nap?íklad Francisco Bustamante, Earl Strickland, Johnny Archer, Oliver Ortmann nebo Thorsten Hohmann s Dennisem Orcollem. V posledních kolech play-off se k nim p?ipojili i t?eba Efren Reyes s Marlonem Manalem. Naopak skv?le hrál v play-off Steve Davis, který p?ehrál Fabia Petroniho 10-7 a Jharome Penu 10-8. Nakonec svou pou ukon?il a? v osmifinále.

World 9-ball Champ

Play-off: Finále

Ronato Alcano - Filipíny

Filipínec Ronato Alcano se stal p?ekvapivým vít?zem Sv?tového ?ampionátu v "devítce", kdy? porazil ve finále favorizovaného Ralfa Souqueta z N?mecka. V úvodních kolech play-off to vypadalo na drtivou p?evahu Filipínc? a hrá?? Chinese Taipei, ale v semifinále ji? byl z ka?dé zem? pouze jeden hrá?. Ronato Alcano a Fu Che-wei, dopln?ní o dvojici Li He-wen z ?íny a Ralf Souquet. Nakonec tento souboj dopadl nejlépe pro Filipíny, kdy? si Ronato odvezl 100.000 dolar? za vít?zství. Ralf Souquet si p?ipsal na své konto 40.000 dolar? za druhé místo.

Ronato Alcano (PHI) 17-11 Ralf Souquet (GER)

Play-off: Semifinále

Ronato Alcano (PHI) 11-8 Li He-wen (CHN)
Ralf Souquet (GER) 11-10 Fu Che-wei (TPE)

Play-off: ?tvrtfinále

Ronato Alcano (PHI) 11-6 Wu Chia-ching (TPE)
Luong Chi Dung (VIE) 7-11 Li He-wen (CHN)
Liu Cheng-chuan (TPE) 8-11 Ralf Souquet (GER)
Rodolfo Luat (PHI) 7-11 Fu Che-wei (TPE)

Play-off: Last 16

Play-off sv?tového ?ampionátu fini?uje a ve druhém kole jsme zaznamenali op?t n?kolik zajímavých výsledk?. Za zmínku stojí to, ?e kone?nou stanicí bylo druhé kolo nap?íklad pro Efrena Reyese a nebo Marlona Manala s Thomasem Engertem. Docela p?ekvapením, ov?em p?íjemným, je pro mne vít?zství Steva Davise v pom?ru 10-8 a Steve si tedy zahraje osmifinále. Doufám, ?e to pro n?j je?t? zdaleka nebude poslední vystoupení, ikdy? Fu Che-wei z Chinese Taipei bude asi tvrdým o?í?kem. Ov?em oproti prvnímu kolu tu po?et hrá?? z této zem? a také z Filipín výrazn? pro?ídl.

Ronato Alcano (PHI) 11-5 Kuo Po-cheng (TPE)
Pat Holtz (SCO) 6-11 Wu Chia-ching (TPE)
Jeff De Luna (PHI) 6-11 Luong Chi Dung (VIE)
Sandor Tot (SCG) 7-11 Li He-wen (CHN)
Tyler Edey (CAN) 6-11 Liu Cheng-chuan (TPE)
Ralf Souquet (GER) 11-4 Konstantin Stepanov (RUS)
David Alcaide (ESP) 10-11 Rodolfo Luat (PHI)
Fu Che-wei (TPE) 11-8 Steve Davis (ENG)

Play-off: Last 32

Tak známe dvojice pro druhé kolo play-off a je zde jedna zajímavá v?c. Polovinu v?ech hrá?? tu tvo?í hrá?i Filipín a Chinese Taipei. Dohromady je jich tu p?esn? ?estnáct, z ka?dé zem? osm. Teprve zbylých 16 hrá?? je rozd?lených mezi ostatní zem?. M??eme o?ekávat souboj Filipíny vs Taipei a nebo nakonec do kone?ného po?adí promluví n?jaká jiná zem?? Uvidíme.

Ronato Alcano (PHI) 10-7 Efren Reyes (PHI)
Kuo Po-cheng (TPE) 10-7 Marlon Manalo (PHI)
Pat Holtz (SCO) 10-6 Kevin Uzzell (ENG)
Wu Chia-ching (TPE) 10-3 Wang Hung-hsiang (TPE)
Lee Kun-fang (TPE) 8-10 Jeff De Luna (PHI)
Vilmos Foldes (HUN) 4-10 Luong Chi Dung (VIE)
Thomas Engert (GER) 6-10 Sandor Tot (SCG)
Li He-wen (CHN) 10-8 Rudy Morta (PHI)
Tyler Edey (CAN) 10-9 Ricky Yang (INO)
Liu Cheng-chuan (TPE) 10-6 Ryu Seong-woo (KOR)
Ralf Souquet (GER) 10-8 Yang Ching-shun (TPE)
Konstantin Stepanov (RUS) 10-7 Marco Tschudi (SUI)
Lee Van Corteza (PHI) 8-10 David Alcaide (ESP)
Rodolfo Luat (PHI) 10-6 Roy Apancho (INO)
Chao Fong-pang (TPE) 8-10 Fu Che-wei (TPE)
Steve Davis (ENG) 10-8 Jharome Pena (PHI)

Play-off: Last 64

Francisco Bustamante (PHI) 7-10 Thomas Engert (GER)
Chao Fong-pang (TPE) 10-5 Ramil Gallego (PHI)
Steve Davis (ENG) 10-7 Fabio Petroni (ITA)
Dennis Orcollo (PHI) 6-10 Efren Reyes (PHI)
Nick van den Berg (NED) 8-10 Jeff De Luna (PHI)
Roberto Gomez (PHI) 1-10 Ronato Alcano (PHI)
Liu Cheng-chuan (TPE) 10-2 Earl Strickland (USA)
Rodolfo Luat (PHI) 10-5 Jeremy Jones (USA)
Lee Van Corteza (PHI) 10-4 Imran Majid (ENG)
Ernesto Dominguez (MEX) 7-10 Vilmos Foldes (HUN)
Louis Condo (AUS) 7-10 Jharome Pena (PHI)
Oliver Ortmann (GER) 6-10 Konstantin Stepanov (RUS)
Marcus Chamat (SWE) 7-10 Fu Che-wei (TPE)
Johnny Archer (USA) 6-10 Yang Ching-shun (TPE)
Joern Kaplan (GER) 7-10 David Alcaide (ESP)
Lu Hsun-chen (TPE) 7-10 Ryu Seong-woo (KOR)
Thorsten Hohmann (GER) 9-10 Tyler Edey (CAN)
Wu Chia-ching (TPE) 10-3 Corey Deuel (USA)
Daryl Peach (ENG) 7-10 Ricky Yang (INO)
Andreas Roschkowsky (GER) 8-10 Roy Apancho (INO)
Marco Tschudi (SUI) 10-8 Huang Kun-chang (TPE)
Li He-wen (CHN) 10-5 Alejandro Carvajal (CHI)
Pat Holtz (SCO) 10-6 Tomoo Takano (JPN)
Hsia Hun-kai (TPE) 3-10 Kuo Po-cheng (TPE)
Charlie Williams (USA) 5-10 Sandor Tot (SCG)
Chang Jung-ling (TPE) 6-10 Kevin Uzzell (ENG)
Markus Juva (FIN) 9-10 Rudy Morta (PHI)
Luong Chi Dung (VIE) 10-7 Nien Rong-chih (TPE)
Vincent Facquet (FRA) 4-10 Lee Kun-fang (TPE)
Ralf Souquet (GER) 10-3 Huidji See (NED)
Marlon Manalo (PHI) 10-5 Chan Keng-kwang (SIN)
Michael Schmidt (GER) 5-10 Wang Hung-hsiang (TPE)
Copyright supersvet.cz, 1998-2005