Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 31. 10. 2006

The Royal London Watches Grand Prix 2006, Exhibition Center, Aberdeen
Mladík Neil Robertson se stal prvním Australanem, který vyhrál bodovaný turnaj, kdy? zvít?ztil 9:5 nad Jamie Copem ve finále Grand Prix 2006. Poté co p?edvedl ú?asný snooker p?i vy?azení Ronnie O'Sullivana ve ?tvrtfinále a Alana McManuse 2:6 v semifinále, tedy úsp??n? zakon?il jeho nejlep?í turnaj v karié?e. Cope, který si poradil ve ?tvrtfinále s Joe Perrym a v semifinále vy?adil 3:6 Marka Kinga vybojoval druhé místo.

Grand Prix

Robertson i Cope ale byli po celou dobu zápasu více ?i mén? nervozní a oba se nechali strhnout atmosférou finálového zápasu, co? m?lo neblahý vliv na jejich hru. Jistá nevyhranost t?chto borc? vzheledem k jejich v?ku a záva?nosti finálového klání byla opravdu znát. Faktem toti? je, ?e Neil vedl v zápase ji? 8:2 a s Copem to vypadalo bled?. T?emi framy v ?ad? se ale Cope vrátil do zápasu a Robertsona to psychicky viditeln? nahlodalo.

Podívejme se ale na tento zápas podrobn?ji. Cope nastoupil do zápasu lépe a po prvním framu vedl 0:1, kdy? zvít?zil 40:67. To ale zdrav? nabudilo Robertsona, který nedal v první ?ásti zápasu supe?i nic zadarmo a uhrál ?ty?i framy v ?ad?. P?edvedl i skv?lé t?i breaky 100, 78 a 59 bod? a ujal se tedy slibného vedení 4:1. Jamie ale zmobilizoval síly v záv?ru první ?ásti a hrá?i si poslední dva framy spravedliv? rozd?lili. Stav byl tedy 5:2 po první session zápasu a v?ichni byli zv?daví, jestli se Cope doká?e je?t? p?iblí?it Robertsonovi na dost?el.

Do druhé ?ásti ale vlétl Neil jako uragán a získal pro sebe t?i framy v ?ad?. Na obrazovce svítil stav 8:2 a vypadalo to na jasnou zále?itost a vít?zství Neila Robertsona, kterému chyb?l jediný frame k vít?zství. Ov?em jak ji? bylo ?e?eno, psychika a nervy sehráli v tomto zápase velkou roli a to se projevilo i v závere?né ?ásti utkání. Asi snad vidina mo?ného vít?zství jakoby zamotala Neilovi ruce a Cope sní?il t?emi framy v ?ad? na 8:5. Zahrál si u break 105 bod? a Neil viditeln? znervózn?l. Nakonec ale p?eci jen hodil trému za hlavu a breakem 55 bod? vyhrál ?trnáctý frame pom?rem 70:1 a vydobil pro sebe titul ?ampiona Grand Prix 2006.

"Ke konci jsem se obával o výsledek, ale nakonec je to nejlep?í týden mého ?ivota." ?ekl 24letý levák Robertson. "Vít?zství nad Ronnie O'Sullivanem ve ?tvrtfinále mi dodalo hodn? sebed?v?ry."

"Kdyby vyhrál Cope frame na 8:6, tak se pak mohlo stát cokoli, ale na?t?stí jsem se dokázal uvolnit a vyhrát."

Neil si krom? titulu odvezl i p?kných 60.000 liber za vít?zství a zlaté hodinky od Royal Watches. Cope ale rozhodn? smutnit nemusí. Ke druhému místu a 30.000 librám si p?ipsal i 24.000 liber za maximální break 147 bod?, které nahrál poprvé v karié?e v sout??ním zápase.

Neil Robertson

Tabulka stovkových break? play-off turnaje:
136 Ronnie O'Sullivan
119 Joe Perry
110 Stephen Lee
107 Ronnie O'Sullivan
106 John Higgins
106 Mark King
105 Jamie Cope
104 Mark King
102 Joe Perry
101 Ian McCulloch
100 Alan McManus
100 Neil Robertson 
Copyright supersvet.cz, 1998-2005