Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 31. 10. 2006

The Royal London Watches Grand Prix 2006, Exhibition Center, Aberdeen
Veliké snookerové p?ekvapení se zrodilo ve ?tvrtfinále Grand Prix v Aberdeen. Dvojice ?ampion? a snookerových mág? "The Rocket" Ronnie O'Sullivan a "The Wizard of Wishaw" John Higgins nena?li cestu k postupu ze ?tvrtfinále Grand Prix 2006 a do semifinále se tedy nepodívají. Mark King proti Higginsovi a hlavn? Neil Robertson proti O'Sullivanovi p?edvedli svoje nejlep?í výkony a postup do semifinále si ur?it? zaslou?ili.

Grand Prix

Robertson vyhrál první dva framy proti O'Sullivanovi a i p?es Ronnieho sní?ení na 2:1, vyhrál Neil dal?í t?i framy v ?ad? a zvít?zil senza?n? 1:5.

Ronnie O'Sullivan p?ipustil, ?e byl rozdrcen Neilem Robertsonem, který p?edvedl své nejlep?í vystoupení v karié?e.

"Musíte tomu klukovi vzdát ?est. Málokdy minul kouli a i kdy? ano, nedokázal jsem to potrestat." ?ekl O'Sullivan. "N?kdy nastoupíte proti n?jakému hrá?i a nem??ete nic moc d?lat. Zaslou?il si vyhrát. P?ál bych si, abych mu mohl poskytnout lep?í hru."

"Jestli vydr?í hrát takhle, vidím ho na vít?ze. Dneska byl opravdu tvrdý."

"?ekl bych, ?e to bylo to nejlep?í, co jsem zatím ve své karié?e p?edvedl." ?ekl spokojený Robertson. "Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál. Dob?e jsem sbíral body a hrál jsem výbu?n?ji i v ostatních zápasech, ale myslím si, ?e hrát takhle proti Ronniemu je mnohem t???í."

Vít?z minulého Grand Prix, Higgins, dokázal uhrát proti Marku Kingovi o jeden frame víc ne? Ronnie, ale proh?e 5:2 zabránit nedokázal.

Kingovi nad o?ekávání vy?el vstup do zápasu a Higginse k ni?emu záva?nému nepustil. Hlavn? první frame si Higgins prohrál sám a stanovil i jeden nezávid?níhodný rekord turnaje. Po pokusu o rozst?el ?ervených mu z?stala bílá mezi nimi a John nevid?l na ?ádnou barevnou. Pozice byla ale tak obtí?ná, ?e Higgins barevnou trefil a? na t?ináctý pokus a tak p?ipsal na Kingovo konto 48 bod? za dvanáct faul?. Po ?ty?ech framech to bylo 4:0 pro Kinga a schylovalo se k obrovskému debaklu. Mark zde uhrál i 66 a 69 bod? v náb?hu. Higginsovi se poda?ilo sní?it na 4:2, ale na víc u? se nezmohl. Breakem 71 bod? a výsledkem 21:71 King rozhodl o Higginsov? vy?azení a tedy o svém p?ekvapivém postupu.

"?lo to ?patn? celo noc. Má koncentrace byla ?patná u? po prvním framu." p?iznal se Higgins. "Mé jistoty byly úd?sné a dal jsem mnoho ?ancí u stolu soupe?i."

Kvalifikant Jamie Cope si pojistil semifinále díky vít?zství 5:4, kdy? porazil Joe Perryho v rozhodujícím framu 48:39. V zápase nahrál Cope i p?kné breaky 50, 62 a 53 bod?, Perry ale nezahálel a blýskl se 49, 102, 40 a 119 body.

"Musel jsem se udr?et v pohod?. " ?ekl Cope. "Jestli budu pokra?ovat ve stejných výkonech, mohu i vyhrát."

V posledním ?tvrtfinálovém zápase vyprovodil Alan McManus 5:3 Iana McCullocha. Do zápasu lépe vstoupil McManus, který vyhrál první dva framy, ale Ian McCulloch nakonec dokázal zápas vyrovnat na 3:3. O výsledku se rozhodlo v osmém framu, kdy McCulloch odehrál krásných 52 bod? v náb?hu, ale McManus odpov?d?l breakem 60 bod? a zvít?zil 61:52.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005