Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - 1. a 2. kolo

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 25. 04. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
Zdravím v?echny fanou?ky kule?níkových her, ale p?edev?ím ty, kte?í se zajímají o velice zajímavou hru s patnácti ?ervenými a ?esti barevnými koulemi zvanou SNOOKER.

Jist? jste v?ichni ji? zaznamenali, ?e nám op?t za?alo v?emi o?ekávané Mistrovství sv?ta snookeru 2006, které se odehrává v anglickém Sheffieldu. V dob? psaní tohoto ?lánku ji? vypukly v Crucible Theatre ?tvrtfinálové boje a já se zde tedy trochu pozastavím nad úvodními dv?ma koly snooker mistrovství.

Mistrovský titul z lo?ska obhajuje Shaun Murphy, který ve finále 2005 zvít?zil nad Matthew Stevensem 18:16 a stal se myslím celkem p?ekvapivým vít?zem, kdy? na své cest?  vy?adil jména jako John Higgins, Steve Davis ?i Peter Ebdon. Letos byl ale jako obhajující vít?z nasazen p?ímo do prvního kola s dal?ími patnácti hrá?i, kte?í se stabiln? dr?í mezi nejlep?í ?estnáctkou sv?tového snookeru. Ostatní hrá?i se museli poprat o ú?ast v tradi?ní kvalifikaci, ze které sem postoupilo n?kolik zajímavých jmen, jako David Gray, Marco Fu, Nigel Bond, Neil Robertson, Mark Selby ?i Ryan Day a dal?í, kte?í se p?edvedli v prvním kole jako více ne? rovnocenní soupe?i sv?tové ?estnáctce, co? vyústilo i v n?kolik velice zajímavých výsledk?.

První kolo, best of 19 ( na 10 vít?zných)

Shaun Murphy 10:4 James Wattana
Steve Davis 10:4 Andy Hicks
Jimmy White 5:10 David Gray
Peter Ebdon 10:8 Michael Holt
Matthew Stevens 10:5 Joe Swail
Ken Doherty 10:1 Barry Hawkins
Alan McManus 3:10 Marco Fu
Stephen Meguire 10:6 Mark King
Stephen Hendry 9:10 Nigel Bond
Graeme Dott 10:3 John Parrott
Stephen Lee 10:8 Allister Carter
Paul Hunter 5:10 Neil Robertson
John Higgins 4:10 Mark Selb
Mark Williams 10:1 Antony Hamilton
Joe Perry 3:10 Ryan Day
Ronnie O'Sullivan 10:4 Dave Harrold

Velkým p?ekvapením v prvním kole bylo vy?azení provizorní sv?tové jedni?ky Stephena Hendryho, který nakonec prohrál po urputném boji do posledního framu s Nigel Bondem 9:10 a také vy?azení Johna Higginse, toho ?asu provizorní sv?tové dvojky, s Markem Selbym 4:10. Za zmínku stojí i prohra Jimmyho Whitea s Davidem Grayem v pom?ru 5:10. Celkem se tedy po prvním kole radovalo z nasazené ?estnáctky hrá?? z postupu do druhého kole deset. Vyzdvihnout by se dala ji? tradi?n? rychlá, p?esná a nekompromisní hra Ronnieho O'Sullivana, který zahrál 3 stovkové náb?hy a ujal se vedení v tabulce nejv?t?ích náb?h? s náb?hem 139 bod?. Dal?í krásná snookerová podívaná byla v podání Kena Dohertyho ?i Graema Dotta.

A jsme u druhého kola ...

Zde se ji? zvednul po?et fram?, na které se hraje o ?est, tedy "best of 25" (na 13 vít?zných). Utvo?ilo se zde osm velice zajímavých dvojic postupujících z prvního kola a takté?, ani zde, nebyla nouze o zajímavou podívanou i zajímavé výsledky.

Druhé kolo, best of 25 ( na 13vít?zných)

Shaun Murphy 13:7 Steve Davis
David Gray 2:13 Peter Ebdon
Matthew Stevens 8:13 Ken Doherty
Marco Fu 13:4 Stephen Maguire
Nigel Bond 9:13 Graeme Dott
Stehen Lee 9:13 Neil Robertson
Mark Selby 8:13 Mark Williams
Ryan Day 10:13 Ronnie O'Sullicvan

Ve druhém kole se zrodilo n?kolik, ?ekl bych, ne?ekaných výsledk? a prohra favorit?. Nap?íklad ?erný k?? turnaje Marco Fu, si poradil celkem hladce se Stephenem Maguirem 13:4 a Stephen Lee ne?ekan? prohrál s Neilem Robertsonem 9:13, který zde hraje výborn? a postup do ?tvrtfinále si ur?it? zaslou?í. Zmíním se zde jen o náb?hu Stephena Lee, který byl 135 bod?. Ov?em i dal?ím hrá??m se povedly vysoké náb?hy a zápisy do tabulky "century break", neboli stovkových break? a vy??ích. Uvedu zde jen ty nejvy??í. V zápase Selby x Williams zahrál Selby náb?h 122 ve 14.framu a Williams mu to oplatil hned v 15.framu, kde zahrál 137. V zápase Day x O'Sullivan se Ronniemu povedlo zahrát je?t? o bodík víc ne? byl jeho maximální dosavadní náb?h a upevnil si pozici v ?ele stovkových náb?h? s ?íslem 140 bod?.

Z prvních dvou kol je to zatím v?e, t??ím se s vámi na dal?í post?ehy a zajímavosti ze ?tvrtfinále ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005