Microsoft anga?oval SuperStar k prodeji oble?ení

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 06. 04. 2006

Tri?ka, mikiny, bundy, pono?ky, ale i dal?í zbo?í s logem Microsoftu se v nejbli??í dob? objeví na ?eském trhu. Tvá?í módy od po?íta?ové firmy se staly Superstar Michael Foret a Eva Ujfalu?i.

Ú?ast ve sledované reality show a anga?má ve filmu Experti nese své ovoce. Michael Foret a Eva Ujfalu?i si toti? spole?n? zahráli v komedii Experti, kterou sponzoroval Microsoft a rovnou dostali od softwarového giganta dal?í zakázku. Microsoft ud?lal neo?ekávanou v?c: Vedle po?íta?ových program? za?al nabízet pod zna?kou svých produkt? i módu. A Foret s Ujfalu?i se stali tvá?emi celé kolekce, kterou si zájemci mohou prohlédnout na internetu na adrese www.IloveOffice.cz. Jak ostatn? jinak, kdy? jde o módu od softwarové firmy.

Fotografie ?vagrové známého ?eského fotbalisty Evy Ujfalu?i v minisukni a koza?kách jist? p?iláká ?adu jejích obdivovatel?. Práv? tak Foretovy fanynky si p?ijdou na své. S ob?ma si toti? mohou náv?t?vníci stránky pohrát a libovoln? je p?evlékat.

"Podle m? jde o velice chytrý tah Microsoftu," ?íká Vladimír Rejlek z marketingové agentury Advertures: "Jde o skv?lou strategii, jak dostat zna?ku mezi lidi. Ostatn? n?které cigaretové firmy mají také svou zna?ku oble?ení." Podle Rejlka se v?ak kolekce Microsoftu od zmi?ovaných zna?ek oble?ení v jedné v?ci podstatn? li?í: "Jde samoz?ejm? o velice kvalitní oble?ení pro aktivní lidi. Zákazníci za n?j ale neutratí ?ádné horentní sumy, jako v p?ípad? podobných od?v?. Kolekce Microsoft je p?esn? pro zákazníky této firmy ? tedy lidi, kte?í hledají vynikající pom?r ceny a kvality", dodává.

Microsoft anga?oval SuperStar k prodeji oble?ení

Copyright supersvet.cz, 1998-2005