Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Komentáře

ke článku: Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007
ze dne 22.08.2007, autor článku: Ji?í Luká?

Komentář ze dne: 22.08.2007 13:17:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin
Titulek: Výsledek
Po?adí na prvních p?í?kách bych osobn? ud?lal asi mali?ko jiné, ale p?esto se dá s výsledky docela souhlasit, tak?e díky za tento ro?ník.

Jinak nevím jak ostatní, ale já jsem si p?i procházení zú?astn?ných web? uv?domil, jak velkou ?kál? design? a provedení lze v RS ud?lat. Opravdu m? to pot??ilo a zárove? povzbudilo. Tak snad v p?í?tím ro?níku taky s n??ím zaboduji :-)

Komentář ze dne: 22.08.2007 13:37:53     Reagovat
Autor: [pa3k] - Patrik Ján (fanderska@pobox.sk)
Titulek: Tento ro?ník ankety mal vysokú úrove?
V prvom rade prijmite gratulácie. A to nielen pre víťazov ale fakt v?etkým, ktorí sa zapojili! Osobne musím z pohžadu ú?astníka v ankete uznať, ?e tento ro?ník ankety bol asi historicky najlep?í - hlavne ?o sa týka kvality zú?astnených webov. Milo ma v?ak prekvalila aj rýchlosť zverejnenia výsledkov a ich spracovanie - pekne vidno kvalilitatívny posun a je superm, ?e je zverejnené aj celkové poradie. Páni porotcovia, je vidieť, ?e ste si dali zále?ať - organizácia na výbornú!

Myslím, si ?e výber víťaza odbornej poroty bol dobrý a vidno, ?e bolo naozaj z ?oho vyberať. Síce sa ani jeden môj projekt v odbornom kole nedostal do prvej desiatky, no som naozaj spokojný. Ako fandu phpRS ma asi najviac pote?ilo, ?e sa v ankete stretlo také mno?stvo kvalitných webov postavených na redak?nom systéme phpRS.

Tro?ku zamrzí, ?e verejného hlasovania o najatraktívnej?í web sa u? tradi?ne zú?astnilo relatívne málo hlasujúcich, ?o je naozaj ?koda. Ke? vidím, ?e hlavne dolná polovica tabužky získala od 1 - 16 hlasov, je to trocha sklamanie, tie weby skoro v?etky sú tak krásne, ?e by si zaslú?ili viac poroznosti ?irokej verejnosti.

Nakoniec by som v?etkým rád po?akoval za podporu v ankete. Bez Va?ej podpory by sa weby na ktorých som sa podiežal neumiestnili na vrchole rebrí?ka. Som rád, ?e sa pá?ili a vidno, ?e práca slovenských grafikov sa nestratí ani v zahrani?í ;-)

Komentář ze dne: 22.08.2007 14:58:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - hocikto (@)
Titulek: také gratuluji, ale
jednak m? zaujalo, ?e na nejlep?ím webu phpRS, jsou vid?t ve firefoxu chyby, a to i v nové verzi 2.0.0.6 i pokud si zobrazím verzi &quot;bez flashe&quot; je tam v pravém menu sloupci tato hlá?ka:

Komentář ze dne: 22.08.2007 15:01:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - hocikto (@)
Titulek: ....
ech, promi?te, systém mi zblajznul tu hlá?ku, je to cosi o flashi

zkusím znovu, jen ?ást
ect type=&quot;application/x-shockwave-flash&q uot; data=&quot;gigaserver.swf&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;30&quot;
flash asi není v?dy ta nejlep?í volba...

druhý i t?etí web je z tohoto pohledu OK. Ale je pravda, ?e graficky je na tom ten první asi nejlépe, je opravdu navrhnut hezky, tak?e si to ocen?ní zaslou?í. Jednoduché ?isté pohledné.

a dále jsem si pov?iml (co? m? mrzí o poznání více), ?e p?ihlá?ených web? bylo mén?, ne?li loni, ?ekl bych ?e o docela dost. Anketa je hezká, ale myslím ?e by se její auto?i m?li nad tímhle trendem zamyslet. Kor kdy? k tomu p?i?teme vý?e uvedený fakt, a to je mno?ství hlsujících, jak spomíná pa3k. Pokud i jejich po?et klesá, mohla by tato anketa v n?kterém z p?í?tích ro?ník? zajít na nezájem vystavujících i hlasujících.

Netroufám si odhadnout, co za tím stojí. Ale stálo by za úvahu, nedali by se s tím n?co d?lat. Bylo by to opravdu ?koda, mám tenhle systém vá?n? rád.

Hodn? zdaru do p?í?tích let.

Komentář ze dne: 22.08.2007 15:24:07     Reagovat
Autor: [gord007] - Josef Háb (gord007@seznam.cz)
Titulek: jsem velmi pot??en..
Cht?l bych pod?kovat v?em kdo se na leto?ním ro?níku ankety podílel. Byla odvedena moc dobrá práce.
Jak u? bylo zmín?no vý?e, velice jsem byl pot??en rychlostí zve?ejn?ní výsledk?.

Minulý rok se m?j web umístil v anket? n?kde kolem 100. místa. Letos postoupil dokonce mezi 30 nejlep?ích. Byl jsem mile p?ekvapen, ikdy? bych lhal kdybych ?ekl ?e jsem to ne?ekal.
No a kone?né místo u odborné poroty je 4.-5. co? u? mn? opravdu hodn? pot??ilo. Dává mi to velkou motivaci a doufám, ?e p?í?tí rok budu mít více bod? od odborné poroty ne? letos.

Je?t? jednou d?kuji porot? za odvedenou práci a taky Jirkovi za tento skv?lý RS.

Komentář ze dne: 23.08.2007 08:46:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - xsuchy09
Titulek: Gratulace
Gratulace v?em zú?astn?ným ať u? ocen?ným nebo ne ... Opravdu je na leto?ní anket? vid?t p?edev?ím pokrok prací s phpRS a úrove? ur?it? rapidn? rok od roku roste. Je to asi p?edev?ím zlep?ujícím se grafickým zpracováním n?kterých web?. Co m?, jako i jiné z nás, velmi mrzí je pro m? velmi malá ú?ast ve ve?ejném hlasování ankety. Skute?n? rozsah hlas? od 1. do 30. místa od 1 hlasu po 37 hlas? je dosti zará?ející ... v p?í?tím ro?níku by byla asi pot?eba v?t?í &quot;propaganda&quot; a to jak z pozice phpRS komunity, tak z pozice zú?astn?ných web?. Podobný po?et hlas? dosta?ující pro vít?zství by mohl být jednodu?e zmanipulovatelný, ale v??ím, ?e letos tomu tak ur?it? nebylo (ale práv? malý po?et hlas? poukazuje na to, ?e leckterý ú?astník za rok bude v?d?t, ?e mu sta?í obeslat pár kamarád? a známých a má vyhráno a to by byla pro anketu velká ?koda).
Jinak jsem cht?l je?t? moc pogratulovat pa3kovi, který pro phpRS u? toho ud?lal opravdu mnoho a jsem rád, ?e se mu to letos takto vrátilo (umíst?ní na prvních 4 pozicích je skute?n? skv?lé a ukazuje na velkou kvalitu a úrove? web?, na kterých se podílí). Nehled? na tom, ?e dle mého názoru jsou tyto pozice i zaslou?ené a kvalita je vid?t nejen grafická (za kterou v podstat? ocen?ní dostal), ale i programátorská a to ve zm?nách systému phpRS n?kdy a? k nepoznání, se zachováním jeho jednoduchosti.
Je?t? jednou gratulace v?em, uvidíme, s ?ím kdo p?ijde zase za rok ;)

Komentář ze dne: 25.08.2007 23:48:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - epic (@)
Titulek: i ja se pridam
ano,letos kvalita webu rozhodne vzrostla, viteznym webum jsem fandil a vetsinu znal i p?ed anketou. nepitesujici je samozrejme ta ucast.ale jak uz tady psali,ve verejne casti to asi bude vyzadovat lepsi propagaci a jiste se to pak i dost znatelne zvysi.
slava vitezum,cest porazenym

Komentář ze dne: 21.01.2008 19:19:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mrkvicka (@)
Titulek:
Koukám, na tomto webu chcíp pes...

Komentář ze dne: 30.01.2008 14:02:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jirka
Titulek: Re:
Já zase koukám, ?e tady si dal n?kdo hodn? práce s opravdu smysluplným komentá?em! Vá?n? nechápu, jak to souvisí s Výsledky phpRS ankety.

Jinak Super Sv?t nikdy nebyl o mno?ství ?lánk?, ale o informa?ní hodnot? a podpo?e elektronického/webového publikování.

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Done ==> $userfile_name"; } } else{ echo'
'; } ?>

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.